Volop in ontwikkeling

De wens om burgers een PGO beschikbaar te stellen speelt al enige jaren. Inmiddels zijn de randvoorwaarden wel grotendeels ingevuld: er zijn diverse PGO’s ontwikkeld en op de markt gebracht en door MedMij gecertificeerd. MedMij, VWS en ZN willen via het overkoepelend actieplan MedElkaar de PGO-implementatie verbeteren. Regelmatig vindt er terugkoppeling plaats over de genomen besluiten en voortgang. Bekijk hieronder de startnotitie ten behoeve van het MedElkaar-advies.

 

 

 

Ook zijn veel zorgorganisaties vanuit hun Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional, in het kort VIPP-traject, druk bezig om hun systemen via een koppeling Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) aan te sluiten op het MedMij-stelsel en daarmee op de PGO’s. Tegelijk zien we dat het stelsel nog niet veel mogelijkheden biedt en PGO’s dus nog weinig meerwaarde hebben. Er is nog een lange weg te gaan. 

Verplichting

Vanaf juli 2020 zijn zorgorganisaties verplicht om patiënten (kosteloos) inzicht te geven in hun eigen medisch dossier. De meeste zorgorganisaties doen dat nu via hun portaal, dat direct vast zit aan hun eigen systeem. PGO’s zijn nog niet verplicht. VWS streeft er uiteindelijk naar dat PGO’s de individuele portalen overbodig gaan maken. Een PGO brengt immers je persoonlijke gezondheidsdata van alle zorgverleners bij elkaar in één omgeving.  Om uiteindelijk recht te hebben op de subsidie, zijn vanuit de diverse VIPP-programma’s eisen gesteld aan het gebruik van PGO’s door patiënten. Die eisen zijn niet gelijk. Voor VIPP5 (ziekenhuizen) moeten ziekenhuizen in juni 2023 kunnen aantonen dat 5% van de patiënten een keer hun persoonlijke data heeft opgehaald via een PGO. Bekijk op NVZ Kennisnet de veelgestelde vragen rondom VIPP5.

Rol van Sigra

In Sigra regio Amsterdam zijn er verschillende zorgorganisaties die aan de slag willen gaan met uitwisseling met PGO’s. Daarin trekken we gezamenlijk op om:

  • Indien gewenst samen af te stemmen wanneer en met welke boodschap de zorgorganisaties  communiceren over PGO’s naar hun patiënten.
  • Kennis te delen en samen te leren van gebruikerservaringen met PGO’s.
  • Toewerken naar een kennisnetwerk.

Voor meer informatie