Virtual Ward

Virtual Ward is een programma van OLVG, Cordaan en Zilveren Kruis, ondersteund door de Amsterdamse Huisartsen Alliantie. Deze partijen  leren, ontwikkelen en bouwen samen aan netwerkzorg vanuit de eerstelijnszorg, tweedelijnszorg en thuiszorg.

Sigra

Sigra is adviserend lid in de stuurgroep van Virtual Ward samen met het OLVG, Cordaan, de Amsterdamse Huisartsenalliantie, gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis. Sigra verbindt initiatieven waarbij partijen oplossingen zoeken voor dezelfde soort problematiek.

cBoards

Een groot aantal aan Sigra verbonden organisaties hebben gekozen voor cBoards als het samenwerkingsplatform in Amsterdam. Met cBoards  kunnen zorg- en welzijnsprofessionals, patiënten en hun mantelzorgers beter afstemmen wat er nodig is en wie wat doet.  Sigra koopt cBoards namens de zorgaanbieders in bij CareSharing.  Samenmet de gebruikers en de leverancier verzorgt Sigra de implementatie en de doorontwikkeling.

Daarnaast is Sigra betrokken bij de implementatie van cBoards ouderen.

Zorg op de juiste plek op het juiste moment

Het doel van Virtual Ward is door samenwerken en met de inzet van technologie de juiste zorg op de juist plek, door de juiste professional te bieden:

 • We krijgen beter inzicht in de kwetsbaarheid van patiënten en kunnen risico’s vroegtijdig signaleren en beter preventief optreden.
 • We brengen de zorg dichter bij de patiënt op het moment dat het nodig is en geven hem meer regie.
 • Acute opnames in het ziekenhuis kunnen we voorkomen en we plannen polibezoeken in op dagen dat er niks aan de hand is.

 

Hierdoor:

 • vergroten we de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg;
 • verlichten we de druk op de zorgprofessional en
 • realiseren we een daling van de zorgkosten.

 

De volgende vier strategieën, de vier V’s, worden ingezet om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren:

 1. Virtualiseren van activiteiten
  Op afstand contact onderhouden met patiënt, familie en collega’s uit de zorg.
 2. Vervroegen van inzet (preventie)
  Monitoren en signaleren aan de hand van vragen en meetwaarden.
 3. Verbinden van informatie en mens
  Een gezamenlijk plan naleven voor huisarts, thuiszorg, verpleegkundige en specialist.
 4. Verplaatsen van zorg
  Thuis behandelen van mensen die in het verleden naar het ziekenhuis moesten.

cBoards als samenwerkingsplatform bij netwerkzorg

cBoards van Caresharing is een online samenwerkingsplatform dat de netwerkzorg in de Virtual Ward ondersteunt.

Binnen de vier V’s zijn er verschillende zorgpaden waar cBoards wordt ingezet. Dit zijn onder andere:

1.            Hartfalen. Voor patiënten met chronisch hartfalen wordt cBoards gebruikt bij de samenwerking tussen thuiszorg en ziekenhuis en ten behoeve van telemonitoring. Hiermee voorkomen we heropnames en verlenen we zorg effectiever en efficiënter.

2.            COPD. Voor patiënten met COPD die thuiszorg krijgen wordt cBoards gebruikt in de samenwerking tussen patiënt, thuiszorg en het ziekenhuis. Zo kunnen we exacerbaties tijdig herkennen en zodoende ziekenhuisopnames voorkomen.

3.            Diabetes. Patiënten met type II diabetes worden in een challenge van zes maanden door huisartsen, ziekenhuizen en paramedici begeleid om in de eerstelijns zorg te blijven. De samenwerking wordt ondersteund door cBoards.

4.            Ouderen. De samenwerking tussen huisartsen, thuiszorg en paramedici rondom kwetsbare thuiswonende ouderen wordt ondersteund door cBoards

 

Amsterdam netwerkzorg samenwerking

Bekijk ook het filmpje Netwerkzorg Hartfalen en het filmpje Netwerkzorg IBD 

Meer informatie