Innovatief datamodel

Hiervoor ontwikkelen we een innovatief datamodel. Enerzijds maakt dit datamodel de structuren en inefficiënties in het huidige systeem van acute ouderenzorg inzichtelijker. Anderzijds kan het ‘what-if’ scenario’s genereren. Dit maakt het voor de zorgsector als geheel mogelijk om in het systeem van acute ouderenzorg gemeenschappelijke voorspellingen te doen over de gevolgen van:

  • korte termijn beslissingen (capaciteitsplanning, voorkeuren van patiënten etc.)
  • lange termijn beleidsveranderingen (investeringen en innovaties etc.)

 

Zorg op de juiste plaats, op het juiste moment

Met dit project willen we de transparantie in het ouderenzorgsysteem verbeteren en systeembrede optimalisatie ondersteunen. Onze ambitie is dat elke kwetsbare oudere de juiste zorg krijgt, op de juiste plaats en op het juiste moment dat leidt tot de juiste resultaten tegen betaalbare kosten.

Status

Het project heeft subsidie gekregen van NWO.

Betrokken partijen:

 

Koploper in het Actie Leer Netwerk

Dolce Vita is als Koploper opgenomen in het Actie Leer Netwerk van het ministerie van VWS. Daarmee prijkt Dolce Vita in een mooie lijst van erkende initiatieven die een bijdrage leveren aan het oplossen van personeelstekorten in zorg en welzijn. Lees verder

Meer informatie