Analyse van de zorgoverdracht in de regio

Met het dashboard SSBI kunnen zorgorganisaties zelf de totale zorgoverdracht in de hele regio analyseren. Ze krijgen bijvoorbeeld inzicht in hoeveel patiënten revalidatie nodig hebben, hoeveel patiënten een vaste plek in een verpleeghuis nodig hebben en het verschil tussen de gewenste en de uiteindelijke ontslagdatum.

Door deze analyses kunnen ze de zorg inrichten op basis van de daadwerkelijke zorgvraag en worden knelpunten sneller en beter zichtbaar.

Sigra verzamelt de data en zorgt dat deze beschikbaar is voor (geautoriseerde) gebruikers. Ook bespreken we met de deelnemers hoe we de dienst verder kunnen ontwikkelen. Mail voor meer informatie naar servicemanagement@sigra.nl.

Meer informatie