Talent ontdekken

Mensen die zich bij het Transferpunt aanmelden, krijgen snel duidelijkheid of werken in zorg of welzijn bij hen past, welke functie(s) aansluit(en) op hun talenten en welke trainingen of (versnelde) opleidingstrajecten daarvoor gevolgd moeten worden. Een kandidaat doorloopt vijf stappen:  

  1. De deelnemer vult de Zorgscan in. Dit online instrument brengt op basis van werk- en opleidingsverleden en talenten de kortste (opleidings-)route naar passende zorg- en welzijn vacatures in kaart. 
  2. Vervolgens stapt de deelnemer de Paskamer in. Deze digitale ‘kamer’ brengt talenten in kaart en koppelt deze aan functies in zorg en welzijn die samen met werkgevers zijn opgesteld. 
  3. Daarna volgt een gesprek met een loopbaancoach. In dit gesprek worden de resultaten uit De Zorgscan en De Paskamer besproken en wordt ook gekeken naar passende opleidingen én de financiële aspecten. Op basis hiervan besluit de deelnemer of een baan in de zorg en welzijn bij hem of haar past.
  4. Bij een positief besluit wordt de deelnemer door de zorgmakelaar voorgedragen aan een werkgever.  Mocht er in stap drie geen match zijn dan helpt de loopbaancoach de deelnemer op weg naar een andere sector.
  5. De deelnemer en werkgever gaan met elkaar in gesprek via de gebruikelijke sollicitatieprocedure en bij een match komt de deelnemer in dienst van een zorg- of welzijnsorganisatie in een combinatie van werken en leren.

De kandidaten die via een traject aan de slag zijn of gaan, zijn zij-instromers met als studieachtergrond MBO (hierop ligt de focus), HBO en boventallige medewerkers die uitstromen vanuit andere sectoren, onder andere in samenwerking met KLM. Met het groeiend potentieel uit andere sectoren kunnen we meer anticiperen op een arbeidsmarkt, waarbij niet alleen het bepalen van diploma's centraal staat, maar ook het registreren, ontwikkelen en benutten van talenten (het gedachtengoed van House of Skills).  

Logo Transferpunt Zorg en Welzijn

Over Transferpunt Zorg en Welzijn

Het Transferpunt Zorg en Welzijn is een regionaal samenwerkingsverband van het UWV, WSP, Regionaal werkcentrum Amsterdam, RocA, ROCTOP, NovaCollege, HvA, Inholland, Gemeente Amsterdam, House of Skills en Sigra. 

Is jouw organisatie nog niet op de hoogte en wil je je laten informeren? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Waheeda Abdoelrahman.