Vraag naar zorgpersoneel in de toekomst

Zorgorganisaties geven in SAPPO op hoeveel opleidingsplaatsen, op welke locaties en op welk opleidingsniveau zij beschikbaar hebben voor leerlingen. Onderwijsorganisaties op hun beurt geven aan hoeveel opleidingsplaatsen per niveau en per leerjaar zij nodig hebben om hun leerlingen op te leiden.

SAPPO werkt met een toekomsthorizon van minimaal drie jaar. Hierdoor krijgen zorgorganisaties niet alleen inzicht in het huidige aanbod van leerlingen. Zij kunnen ook bekijken hoe de instroom aan gekwalificeerd zorgpersoneel er op de langere termijn uitziet.

Plannen van de opleidingscapaciteit zorg en welzijn

Ook onderwijsinstellingen kunnen met SAPPO zien hoe de vraag naar personeel er in de toekomst uitziet. Met deze informatie kunnen ze hun opleidingscapaciteit zodanig plannen, dat die aansluit op de vraag naar zorgpersoneel. 

Rol Sigra

Sigra adviseert en coördineert de besprekingen met de zorginstellingen en het leveranciersmanagement. Tevens begeleidt Sigra de doorontwikkeling en uitrol van het platform naar andere sectoren en het hele werkgebied. Als programmamanager van het samenwerkingsverband SPInOV zorgt Helma Marlet vanuit Sigra voor de verbinding tussen SAPPO en SPInOV.

Meer informatie