AI Compliance Officer

Over de opleiding tot Certified AI Compliance Officer
De enorme groei van AI-toepassingen en de komst van de Europese AI-regelgeving maken het kunnen bieden van gedegen advies over de compliance-aspecten van AI belangrijker dan ooit. Een AI Compliance Officer moet in deze behoefte kunnen voorzien. De praktijkopleiding tot Certified AI Compliance Officer voorziet je van de noodzakelijke kennis en vaardigheden op het snijvlak van AI, ethiek en compliance, met een scherpe focus op real-world toepassingen. 

De drie praktijkdagen zijn:

  • 25 maart
  • 8 april
  • 15 april
     

Deze opleiding is door ICTRecht Academy ontwikkeld. De opleiding is toegankelijk voor professionals die regelmatig met AI-vraagstukken te maken krijgen, zoals (bedrijfs-)juristen, advocaten, notarissen, functionarissen gegevensbescherming, privacy officers, EDP-auditors, CISO’s en risk/ compliance officers. Specifieke voorkennis of vooropleiding is niet noodzakelijk. Deze opleiding organiseren we in incompany voor Sigraleden voor € 1.995,- exclusief BTW.

Meer informatie 

Aanmelden
Meld je nu aan voor de opleiding tot Certified AI Compliance Officer.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit vind je terug in onze privacyverklaring

Ik heb kennisgenomen van de privacyverklaring en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens. 

Leer-werktraject Security Officer in de zorg

Over het leer-werktraject Security Officer
Waar vind je in deze krappe arbeidsmarkt een kundige Security Officer? En hoe blijft de informatiebeveiliging binnen de hele organisatie op peil en kun je ervaringen uitwisselen met andere zorgorganisaties? 

Met het leer-werktraject Security Officer (SO) ondersteunen Sigra en Connect4Care zorg- en welzijnsorganisaties om met inzet van eigen medewerkers de privacy en informatiebeveiliging beter te organiseren en te borgen. Het trainings- en ondersteuningsprogramma wordt uitgevoerd door ICT Recht en Kwinzo. In negen maanden tijd wordt jouw medewerker opgeleid tot een volwaardig Security Officer. Tegelijkertijd werkt de medewerker aan het professionaliseren van het Information Security Management System (ISMS) met als doel om de organisatie klaar te maken voor het goed doorstaan van een interne audit.

Meer informatie en aanmelden
Meld je aan bij Marit Blom, Adviseur Team Digitale Zorg van Sigra, via mblom@sigra.nl. Bekijk onderstaande brochure voor meer informatie.

Brochure leer-werktraject Security Officer 

De Canvas Methode

Over de Canvas Methode
De Canvas Methode voor Informatieveiligheid geeft CISO’s een instrument om het rendement van het Information Security Management System (ISMS) te verhogen. Met deze workshop-gebaseerde aanpak leren managers en medewerkers risico’s voor informatieveiligheid in hun werkprocessen te herkennen, en daarop te handelen. Deze methodiek ondersteunt CISO’s om meer bewustwording te creëren in de organisatie over het beheersen van risico’s op de werkvloer. Het resultaat is dat verborgen risico’s zichtbaar worden, medewerkers risicobewuster gaan handelen, en het beleid in de bedrijfsprocessen geïntegreerd wordt.

Meer informatie en aanmelden
Deze methode is ontwikkeld door Thinking Security Works. Meld je aan via het Expertisecentrum Privacy & Informatieveiligheid via pi@sigra.nl.

Bestuurlijke masterclass

Over de bestuurlijke masterclasses
Bestuurders weten steeds beter hoe ze de privacy in hun organisatie willen borgen en de FG als hun sparringpartner kunnen gebruiken. Sigra organiseert in samenwerking met ICTRecht een masterclass speciaal voor bestuurders. Data is het nieuwe goud en u bent als bestuurder de schatbewaarder. De belangrijkste aandachtspunten waar u als bestuurder van op de hoogte moet zijn, worden in deze bestuurlijke masterclass besproken.

Meer informatie en aanmelden
Lees meer over de Bestuurlijke masterclasses.

Meer informatie