Digitaal delen van medische gegevens

Het doel van Babyconnect is tot een digitale oplossing te komen voor het veilig en efficiënt uitwisselen van patiëntinformatie. Uitgangspunt is dat de zwangere zelf de regie krijgt over de informatie. De zwangere krijgt inzicht in haar eigen dossier via een Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO).

Zorgverleners kunnen gegevens van de huidige en eventueel ook eerdere zwangerschappen inzien. De zwangere moet hiervoor toestemming geven.

De oplossing van Babyconnect moet interoperabel zijn. Dat betekent dat zowel de zorgverlener als de zwangere op elk gevraagd moment en overal in Nederland toegang krijgt tot de gegevens.

Financiering

Babyconnect is een landelijk programma, gefinancierd door het ministerie van VWS. Sigra organiseert de regionale informatie-uitwisseling in de vorm van digitale oplossingen. Elaa is de penvoerder.

Stuurgroep

De regionale stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van iedere Verloskundige Samenwerkingsverband (VSV), verantwoordelijken van de jeugdgezondheidszorg, een vertegenwoordiging van de Eerstelijns Verloskundige Amsterdam en Amstelveen (EVAA), Elaa (de voorzitter) en Sigra.

De stuurgroep ziet toe op de resultaten en zorgt voor een zorgvuldige implementatie bij de zorgverleners. Na afronding van het project Babyconnect in 2023 zorgt de stuurgroep voor borging van de resultaten.  

Zie ook: 

 

Factsheet inventarisatie Babyconnect Amsterdam - Amstelveen - Almere 
 

In regio Amsterdam, Amstelveen en Almere is in juni 2021 gestart met het programma Babyconnect. Doel is om voor eind 2022 digitale uitwisseling van geboortezorggegevens in de keten mogelijk te maken. De werkgroep ICT Architectuur gaat in beeld brengen hoe de praktijken in elkaar zitten, welke systemen er gebruikt worden en hoe. 

Bekijk de factsheet Inventarisatie Babyconnect Amsterdam - Amstelveen - Almere

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Milo Kreuk