Samenwerking voor goede zorg voor jeugdigen

Jaarlijks ontvangen veel kinderen en jeugdigen psychiatrische zorg. Het is belangrijk dat er voor hen goede zorg en voldoende passend aanbod in de regio is.

Om het aanbod van psychiatrische zorg voor jeugdigen te verbeteren is, ook omdat het landschap van jeugdhulp constant in beweging is, samenwerking en afstemming tussen de verschillende organisaties onmisbaar.

Speerpunten

Het netwerk Jeugd GGZ heeft de volgende speerpunten:

 • Het positioneren en borgen van de jeugd GGZ expertise in de regio.
 • Het optimaliseren van het aanbod van psychiatrische zorg voor jeugdigen.
 • Het agenderen en proactief oppakken van maatschappelijke vraagstukken en knelpunten in beleid.
 • Samenwerkingspartner zijn van financiers en andere domeinen in de zorg voor de jeugd, zoals specialistische jeugdhulp, jeugdteams, gecertificeerde instellingen (GI), huisartsen, volwassen GGZ en zorg en welzijn.


We doen dit door onderling kennis en informatie uit te wisselen en gezamenlijk op te trekken naar financiers. We betrekken verwijzers (lokale teams, GI en huisartsen) bij ons overleg en we trekken op met de Nederlandse GGZ en het landelijke netwerk Waardevol opgroeien. Het netwerk Jeugd GGZ komt vijf keer per jaar bijeen.

Leden van het netwerk

De volgende organisaties zijn aangesloten bij het netwerk Jeugd GGZ:

 • Arkin
 • De Opvoedpoli
 • De Viersprong
 • UvA minds
 • AKJP
 • MOC ’t Kabouterhuis
 • Kenter Jeugdhulp
 • Youz
 • GGZ NHN/Triversum
 • Levvel
 • De Waag

 

Rol van Sigra

Sigra coördineert het netwerk Jeugd GGZ. Zo geeft Sigra beleidsmatige ondersteuning, borgt (samenwerkings)afspraken en optimaliseert de vindbaarheid en doelmatigheid van het netwerk. Daarnaast is Sigra een informerende, verbindende en signalerende schakel tussen aangesloten organisaties en andere samenwerkingspartners in het jeugddomein. 

Meer informatie