Loonbeslag en beslagvrije voet

Als een medewerker zijn rekeningen niet betaalt, kan er beslag gelegd worden op zijn inkomen. Dit heet loonbeslag. Een deurwaarder die beslag wil leggen op het inkomen, vraagt de werkgever om informatie. Dit is een belangrijk signaal dat een medewerker financiële problemen heeft. Ga dan zo snel mogelijk in gesprek met de medewerker.

  • Volg dit stappenplan om een werknemer te helpen bij loonbeslag.

Als er beslag is gelegd op het inkomen moet er minimum bedrag overblijven voor de kosten van levensonderhoud. Dit is de beslagvrije voet.

 

Zorgen voor financieel fitte werknemers

Werkgevers kunnen de financiële fitheid van hun medewerkers stimuleren.

  • De website Financieelfittewerknemers.nl biedt informatie en hulp aan werkgevers om werknemers te ondersteunen. Tips gaan bijvoorbeeld over: hoe herken je geldzorgen, hoe maak je het bespreekbaar, naar wie kun je doorverwijzen, hoe werkt loonbeslag.

 

Op tijd in gesprek over grote gebeurtenissen

Wees geldzorgen en financiële problemen van medewerkers voor, door te bespreken hoe het met ze gaat. Vraag tijdens het functioneringsgesprek naar de plannen van de medewerker. Weet wat er speelt in zijn leven. Krijgt de medewerker te maken met een belangrijke gebeurtenis, bijvoorbeeld een scheiding, ziekte, het krijgen van een kind, ziekte, ontslag of overlijden van de partner? Gaat een medewerker minder werken vanwege zorgtaken of gezondheid? Deze gebeurtenissen kunnen ook financiële gevolgen hebben.

Financiële gevolgen van grote gebeurtenissen

Checklisten kunnen medewerkers helpen om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van grote gebeurtenissen in zijn leven. Medewerkers vinden er praktische tips over geldzaken en verwijzingen naar instanties waar ze terecht kunnen voor hulp.

Als werkgever kun je de helpen door deze checklisten te plaatsen op intranet. Je kunt ze ook uitprinten en tijdens een persoonlijk gesprek aanbieden of op een andere manier aan de medewerkers geven.

 

Informatie en handige sites op intranet plaatsen

Veel mensen weten niet waar ze hulp kunnen krijgen of schamen zich en wachten te lang met hulp zoeken.  Geef aan waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden over geldzaken en geldzorgen, en plaats de links bijvoorbeeld op intranet. Mensen met betalingsachterstanden kun je doorverwijzen naar de gemeente voor gratis schuldhulp.

  • Wijzeringeldzaken.nl is een initiatief van het ministerie van Financiën. De website geeft informatie over geldzaken en wat te doen bij geldzorgen.
  • Op Zelfjeschuldenregelen.nl kunnen medewerkers met schulden zelf online een aflosplan maken.
  • Berekenuwrecht.nl is een website van het Nibud. Hier kunnen medewerkers berekenen of ze recht hebben op een tegemoetkoming van de rijksoverheid en de gemeente.
  • Door het maken van een Geldplan kunnen mensen concreet zien wat ze in een bepaalde situatie kunnen doen om hun eigen financiële situatie te versterken.


Ondersteuning bij geldproblemen in de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam biedt regelingen en geeft advies aan en over medewerkers met schuld en met taalproblemen.

 

Tip voor werknemers uit Amsterdam met een minimum inkomen: Pak je Kans!

Heb je laaggeschoold personeel in dienst? Parttimers? Werknemers met loonbeslagen? Vermoed je dat zij het financieel moeilijk hebben? Feit is dat ruim 8.100 huishoudens in Amsterdam wel werk in loondienst hebben, maar ook in armoede leven. 
Als werkgever verkeer je in een sleutelpositie om medewerkers te helpen, door ze te wijzen op de regelingen van de gemeente Amsterdam voor mensen met weinig geld. Het lukt de gemeente namelijk nog niet voldoende om deze werkende minima te bereiken. Voor een organisatie zijn hier geen kosten aan verbonden. Bij een alleenstaande of een alleenstaande ouder is sprake van een minimum wanneer de totale inkomsten maximaal € 1.229,73 netto bedragen, exclusief vakantiegeld. Voor samenwonenden en gehuwden is dit bedrag € 1.756,74 netto, exclusief vakantiegeld.  

Het aanbod bestaat uit diverse inkomensondersteunende regelingen (Pak je kans). Wellicht heb je al eens gehoord van de Stadspas, waarmee gratis of met korting diverse activiteiten ondernomen kunnen worden. En waarmee je medewerker een gratis ID-kaart aan kan vragen. Of de regelingen die gericht zijn op schoolgaande kinderen, zoals de scholieren- en reiskostenvergoeding en de gratis laptop voor scholieren. 

Online toolkit voor werkgevers
Je vindt de meertalige brochure over de inkomensondersteunende regelingen op pagina 6 van de online toolkit. Kijk op de website

Adviesgesprek?
Wil je vrijblijvend in gesprek met een adviseur? Stuur een e-mail aan sociaalwerkgeverschap@amsterdam.nl

E-learnings over laaggeletterdheid

Laaggeletterden hebben niet alleen moeite met lezen, schrijven en/of spreken. Ze hebben ook vaker problemen met rekenen, administratieve, financiële en digitale vaardigheden. Dit kan leiden tot financiële problemen.

  • Deze E-learnings Aanpak laaggeletterdheid zijn ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven. De online lessen zijn bedoeld voor iedereen die in het werk te maken heeft met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Je leert er laaggeletterdheid mee herkennen en leert wat je kunt doen. Er zijn zes gratis e-learnings voor de thema’s gezin, kraamzorg, gezondheid, werk, financiële zelfredzaamheid en dienstverlening.

 

Onderzoeken over geldzaken van werknemers

Meer informatie