Doel van het Actienetwerk GasTerug

Het Actienetwerk Gas Terug in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is opgericht na de invasie in Oekraïne door Rusland. Het netwerk beoogde om binnen een jaar 15% gas te reduceren in de MRA. Hiermee zou de afhankelijkheid van Russisch aardgas tot een absoluut minimum worden afgebouwd. Daarnaast is het een nuttige en noodzakelijke slag in de verduurzamingsopgave.

De doelstellingen van het netwerk zijn behaald en dit heeft een aantal redenen: enerzijds zijn de prijzen van energie het afgelopen jaar sterk gestegen en is er veel meer bewustwording gekomen voor besparing als essentieel onderdeel binnen verduurzaming. Daarnaast hebben de bewustwordingscampagnes en de concrete acties vanuit het actienetwerk tot serieuze actie en daarmee resultaat geleid.

Wordt actief in het Actienetwerk GasTerug

Sigra is daarom ook een actief lid van het actienetwerk Actienetwerk GasTerug: samen werken aan gas reductie in 2023 door middel van energiebesparingen. Sigra neemt deel aan dit actienetwerk als trekker, aanjager en initiator van de pijler bedrijventerreinen en zorginstellingen. Voor meer informatie over dit netwerk, zie ook de website: Actienetwerk GasTerug (actienetwerk-gasterug.nl). Wil jij als organisatie ook deelnemen aan het netwerk? Of hier meer van weten? Neem contact op met Oddy Folgers.

uitstoot gezondheidszorg

Meer informatie