XDS

De behoefte om beelden en klinische documenten uit te wisselen neemt enorm toe. In Amsterdam is daarvoor de XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) infrastructuur opgezet. SIGRA heeft gezorgd voor een regionale XDS Infrastructuur. De dienst ondersteunt de uitwisseling van medische beelden en documenten.

Vier ziekenhuizen zijn inmiddels aangesloten: OLVG, BovenIJ, AMC en het Flevoziekenhuis. Ook is de XDS dienst recentelijk succesvol ingezet voor een proef met gegevensuitwisseling tussen verloskundige systemen en een EPD van een ziekenhuis.Een heel belangrijk aandachtspunt daarbij is het beschermen van de privacy van de patiënten. Zij moeten uitdrukkelijk toestemming geven voor het uitwisselen van de informatie.

Regie SIGRA

SIGRA voert regie op de implementatie en het beheer van de XDS Infrastructuur. Daartoe stuurt zij projectleiding aan, is verantwoordelijk voor de inrichting en configuratie van de centrale componenten (servers, verwijsindex, beveiligde verbindingen) en het beheer daarvan. SIGRA zorgt ook voor afstemming met andere regio’s en Nictiz zodat uitwisseling van beelden en verslagen ook met andere regio’s mogelijk is. SIGRA bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en verkentde belangstelling voor een bredere toepassing (cardiologische beelden, echo’s, digitale foto’s, dossiers etc.) van de XDS Infrastructuur. De dienst wordt ingevuld door Meddex (medical data exchange).

Ook gebruik maken van XDS? Neem dan contact op met Walter de Haan via servicemanagement@sigra.nl

Lees meer over de ICT-diensten in zorg & welzijn die wij bieden