Mijn rol bij team Sigra

Mijn aandacht gaat grotendeels uit naar het bevorderen van de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs. Tijdens bijeenkomsten 'Toekomstgericht opleiden' bevorder ik dat we vooruit kijken, en dat we op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. In verschillende coalities verzilveren we met verschillende zorgorganisaties en stakeholders de regionale samenwerkingswinst.

Ik ben trots op

Deelnemers van het Ontwikkelnetwerk Opleiden sVBZ werken al een paar jaar samen rond de thema’s 'meer' en 'anders' opleiden. Men deelt kennis, instrumenten, ontwikkelt en koopt desgewenst samen trajecten in. De groep trekt soms met z’n allen op, soms in specifieke coalities. In 2020 toonde het samenwerkingsverband tijdens de corona crisis een groot schakelvermogen. Binnen een paar weken was een gezamenlijke opgezette crisisscholing opgezet. Er was overeenstemming over leerdoelen, programma samenstelling, trainers, en er waren, met regionale spreiding, drie skillslabs beschikbaar gesteld. Het zelfoplossend vermogen binnen de zorgorganisaties bleek heel groot. Uiteindelijk was inzet van deze crisisscholing niet nodig. Het Netwerk bleef gedurende de crisis daarnaast werken aan de andere doelen en men bood elkaar daarnaast ook een luisterend oor. Een netwerk om trots op te zijn!

Samenwerken betekent voor mij

Elkaar ruimte geven en uitnodigen iets bij te dragen. Zelf ook toevoegend zijn, met een balans in halen en brengen, geven en nemen. Goed naar elkaar luisteren en elkaar willen begrijpen, als een 'critical friend'.

Mijn motto

Hoe concreter, hoe beter!