De projecten van Maximaal Digitaal

Aansluiten bij Anders Werken in de Zorg

Het programma Anders Werken in de Zorg is een samenwerkingsverband in de ouderenzorg en is gericht op het invoeren en ontwikkelen van arbeidsbesparende zorgtechnologie die de kwaliteit van zorg verbetert. De deelnemende zorgorganisaties in een regio kiezen samen kansrijke innovaties uit, testen die eerst op kleine schaal en voeren ze daarna op grote schaal in. Daarbij leren ze van elkaars ervaringen en onderzoeken zij of de innovatie het gewenste effect oplevert. Deelnemende regio’s profiteren van ervaringen uit andere regio's op het gebied van innovatieprojecten.  

Voor het uitbreiden en opschalen van zorgtechnologie maken de organisaties gezamenlijk keuzes waarmee ze eerst aan de slag gaan. Hierbij ligt de focus op het breed invoeren als een standaard in de regio en het verminderen van fysieke zorg bij de cliënt.  

Slimme medicijndispenser opschalen en processen optimaliseren

Een slimme medicijndispenser helpt cliënten herinneren om medicijnen te slikken en geeft direct de juiste medicijnen uit. De dispenser bevat een medicatierol die bestaat uit zakjes met de medicatie voor een bepaald tijdstip op de dag. De apotheek levert de medicatierol. Thuiszorg of de mantelzorger vult de medicijndispenser regelmatig bij.

Enkele organisaties zetten de slimme medicijndispenser al actief in. Hiermee besparen zij veel tijd. Helaas komen er bij het vervangen van de medicatierol ook veel niet-zorghandelingen bij zorgmedewerkers terecht. Met dit project willen organisaties de slimme medicijndispenser verder opschalen in de regio. Daarnaast willen ze met apotheken onderzoeken of het vervangen van de medicatierol direct door de bezorgdienst gedaan kan worden. Hiermee krijgen zorgprofessionals meer tijd voor het verlenen van echte zorg en zal het aantal fouten door verkeerd laden mogelijk verminderen. 

Meer informatie