De projecten van Maximaal Digitaal

Aansluiten bij Anders Werken in de Zorg

In het programma Anders Werken in de Zorg werken organisaties samen op het gebied van ouderenzorg. Ze richten zich op het ontwikkelen en het invoeren van arbeidsbesparende zorgtechnologie die de kwaliteit van zorg verbetert en arbeidstijd bespaart. De deelnemende zorgorganisaties in een regio kiezen samen kansrijke innovaties uit, testen die eerst op kleine schaal en voeren ze daarna op grote schaal in. Daarbij leren ze van elkaars ervaringen en onderzoeken zij of de innovatie het gewenste effect oplevert. Deelnemende regio’s profiteren van ervaringen uit andere regio's op het gebied van innovatieprojecten.  

Voor het uitbreiden en het opschalen van zorgtechnologie in de regio wordt gaan organisaties eerst aan de slag met technologieën die belangrijk zijn voor alle partijen. Hierbij ligt de focus op het breed invoeren als een standaard in de regio en het verminderen van fysieke zorg bij de cliënt.  

Slimme medicijndispenser opschalen en processen optimaliseren

Een slimme medicijndispenser helpt cliënten herinneren om medicijnen te slikken en geeft direct de juiste medicijnen uit. De dispenser bevat een medicatierol die bestaat uit zakjes met de medicatie voor een bepaald tijdstip op de dag. De apotheek levert de medicatierol. Thuiszorg of de mantelzorger vult de medicijndispenser regelmatig bij.

Enkele organisaties zetten de slimme medicijndispenser al actief in. Hiermee besparen zij veel tijd. Helaas komen er bij het vervangen van de medicatierol ook veel niet-zorghandelingen bij zorgmedewerkers terecht. Met dit project willen organisaties de slimme medicijndispenser verder opschalen in de regio. Daarnaast onderzoeken apotheken of de bezorgdienst de medicatierol direct kan vervangen. Hiermee krijgen zorgprofessionals meer tijd voor het verlenen van echte zorg en zal het aantal fouten door verkeerd laden mogelijk verminderen. 

Meer informatie