Samenwerking en dialoog: de weg vooruit

Onlangs kwamen leden van Sigra en hun samenwerkingspartners uit Amstelland en Haarlemmermeer samen om de eerste contouren van de regioplannen te bespreken. Deze bijeenkomsten, op 13 november in Haarlemmermeer en op 15 november in Amstelland, trokken elk circa 60 bestuurders, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit participatie- en WMO-raden. Hun betrokkenheid bij het zorg-, welzijns- en sociaal domein in beide regio's was duidelijk en inspirerend.
 

Focuspunten van de regioplannen

De regioplannen geven richting aan diverse thema’s, zoals Preventie, Ouderen, Mentale Gezondheid, Digitalisering, en Arbeidsmarkt & Onderwijs. Er wordt ook een verbinding gelegd met de ROAZ-plannen, rond de opgave van acute zorg. De aanwezigen verzamelden waardevolle input en er ontstond een goede dialoog over deze thema’s.
 

De kracht van ontmoeting en samenwerking

Het elkaar ontmoeten tijdens deze ontwikkelingsfases is essentieel gebleken voor het versterken van de samenwerking. Gezien de transitie waar we gezamenlijk voor staan, is deze nauwere verbinding een grote meerwaarde én winst van dit traject. 

bijeenkomst haarlemmermeer
Deel van de opgehaalde input op beeld vastgelegd

Meer informatie