Datagedreven werken: waarom?
Aan de start van de bijeenkomst beschreven voorzitter Inge Muller (adviseur regioteam Werken in de Zorg/ samen Voor Betere Zorg) en Félice de Charro (adviseur Digitale Zorg bij Sigra) enkele redenen voor het starten van het project. Namelijk de personele uitdagingen in zorg en welzijn, de ‘datagoudmijn’ die de zorg heeft maar waar tot dusver weinig gebruik van wordt gemaakt en het delen van kennis onder data professionals. Daaruit voort vloeien de doelen van het project Datagedreven werken:

  • Samen groeien naar een ‘hoger data volwassenheidsniveau’
  • Optimaal aansluiten op de behoeften van zorg- en welzijnsorganisaties
  • Leden met elkaar in contact brengen op de door hen aangegeven thema’s
  • Start met de opbouw van een landelijk netwerk

 

Wat is datagedreven werken en wat levert het op?
Met helderheid wat betreft de doelen van het project werden de deelnemers meegenomen in de achtergronden van datagedreven werken. In zorg en welzijn zijn er vele soorten informatie die ‘gedataficeerd’ kunnen worden, bijvoorbeeld over cliënten, het zorgproces en organisatorische aspecten. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen gestructureerde data (gemeten bloeddruk) en ongestructureerde data (vrije tekst in dagrapportages van de cliënt). Datagedreven werken lijk soms een doel op zich te zijn en het is niet altijd duidelijk wat het precies betekent en wat men ermee wil bereiken. Daarom is het belangrijk dat de wens om datagedreven te werken voortkomt uit een bepaalde visie. Bij datagedreven werken gaat het in eerste instantie om het door mensen leren en verbeteren van data. Data geeft bijvoorbeeld inzicht in zorgvragen in het team en breed in de organisatie. Die inzichten helpen uiteindelijk om processen of de zorg te verbeteren. Datagedreven werken is dus mensenwerk, maar gaat ook om het automatiseren van beslissingen en handelingen, met behulp van Artificial Intelligence (AI). Concrete voorbeelden van datagedreven werken zijn:  

  • Voorspellen van zorgvraag in de regio
  • Reduceren van tijd dat een client moet wachten op zorg
  • Vooruitblikken op inkomsten/uitgaven
  • Voorspellen van het verloop van verzuim bij medewerkers

 

Meer voorbeelden, het antwoord op de vraag wat datagedreven werken van een organisatie vraagt en meer praktijkvoorbeelden van datagedreven werken die in de bijeenkomst gepresenteerd zijn, zijn te lezen in het verslag van de bijeenkomst.

 

Doe mee aan de nulmeting
Het project kenmerkt zich door een vraaggestuurde aanpak vanuit zorgorganisaties en start daarom met een nulmeting. Hiermee hoopt het projectteam zorg en welzijn te laten groeien naar een hoger data volwassenheidsniveau en zo brengen we datagedreven werken gezamenlijk onder de aandacht en zorgen we voor inspiratie, kennisdeling en verbinding op landelijk niveau. Hoe meer organisaties meedoen aan de nulmeting, hoe beter we data samen kunnen benutten in zijn volle potentie en gebruiken om zorginhoudelijke vraagstukken te beantwoorden, processen anders in te richten en medewerkers te ondersteunen in het werk. Meedoen kan tot 31 augustus. 

Klik hier om de tweeledige nulmeting in te vullen


Lees hier meer over de nulmeting en wat deelname jouw organisatie oplevert.