Moeilijk vervulbare vacatures blijven dalen

Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures blijft echter dalen. Waar in het voorjaar van 2020 nog zestig procent van de vacatures meer dan drie maanden onvervuld bleven, was dat een jaar later nog 48 procent. Flevoland is de enige regio waar een stijging is in het percentage moeilijk vervulbare vacatures (43 procent naar 56 procent).

In het voorjaar van 2021 is met name een daling te zien in het percentage moeilijk vervulbare vacatures in de sector ziekenhuizen en VVT. Waar in het voorjaar 2020 nog 65 procent van de vacatures in het ziekenhuis moeilijk vervulbaar is, gaat dit nu om veertig procent. De vacaturegraad in de sector ziekenhuizen is echter verdubbeld (van 1,1 naar 2,2). Dit betekent dat per honderd medewerkers meer vacatures openstaan dan in het voorjaar van 2020.

Het percentage moeilijk vervulbare vacatures in de VVT is gedaald van 64% naar 57%.  Mogelijke verklaring is dat organisaties vacatures op andere manieren vervullen door de huidige context van COVID-19.

Effect coronacrisis per sector: grote verschillen

De impact van de coronacrisis is niet op alle sectoren en in alle regio’s even groot. Dat blijkt uit analyses door het UWV. Vanuit de zorgsector is er nog steeds veel vraag naar personeel. Een groot aantal zorgberoepen staat in de lijst kansrijke beroepen van het UWV.

Bekijk de meest recente vacaturepeilingen 

Meer informatie