Indaad zorgt dat je sterk staat

Indaad biedt integrale zorg- en dienstverlening aan jeugdigen en jongvolwassenen met complexe meervoudige problematiek in Amsterdam en omgeving. Kenmerkend is dat voor er voor hen geen passend aanbod binnen de reguliere hulpverlening is.

De problematiek bestaat vaak uit een combinatie van een verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk.

De zorg- en dienstverlening van Indaad is zeer divers en richt zich op alle leefgebieden; wonen, werken, financiën, sociaal functioneren, praktisch functioneren, gezondheid en zelfzorg, dagbesteding, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Indaad biedt ambulante individuele begeleiding, dagbesteding, behandeling en begeleid wonen.