De aandacht voor professionals is essentieel

Katja Hoorn, voorzitter van Reade en strategische arbeidsmarktcommissie trapte af met vier leidende principes: de aandacht voor professionals is essentieel, begrensde groei, innovatieve arbeid en opleiding en goed werkgeverschap. In een tijd waarin de druk op zorg- en welzijnsinstellingen alleen maar toeneemt, onderstreepte zij het belang van welzijn voor de werknemers en de kritieke rol die zij spelen in de transitie van de sector.
 

Inzichten in arbeidsmarktdata

Auke Klijnsma, manager Arbeidsmarkt & Onderwijs bij Sigra, wierp licht op recente data en trends op het gebied van instroom en verzuim van zorg- en welzijnsprofessionals en de werkdruk in de sector zorg en welzijn. Het personeelstekort is hoog en de werkdruk neemt toe. Hij bekrachtigde het belang van verbinding maken met elkaar. We geloven dat we dit gedeeltelijk al samen door middel van impactvolle en innovatieve projecten. Suzanne van Triest en Agnes van der Biezen vertelden daar meer over. Zij lichtten drie projecten toe van het Sigra jaarplan 2024: Anders Opleiden, Experience, en Regionaal Werkgeverschap. 


Leiderschap en persoonlijk contact

Gabriel Antonio, onze gastspreker, raakte met zijn betoog over leiderschap en aandacht de juiste snaar met pakkende uitspraken en inspirerende verhalen. 

"Als je het niet aangaat, gaat het uit" 

 "Als je het goed hebt hier, gaat het makkelijker daar". 

Aangevuld met een aantal praktische handreikingen was de uitnodiging aan ons allen: leiderschap zit in de kwaliteit van contact.
 

Vooruitzichten en impact creëren

 

In interactieve sessies vertaalden de deelnemers deze visies naar concrete plannen voor het komende jaar. Zij spraken over praktische toepassingen van de besproken thema’s in de dagelijkse HR-praktijk. 

De volgende HR 1,5 daagse belooft een voortzetting van deze gesprekken te worden. Het event blijft een belangrijk platform voor kennisdeling en het gezamenlijk formuleren van beleid en actiepunten voor Arbeidsmarkt & Onderwijs. We kijken uit naar de samenwerking en naar de impact die we samen kunnen maken in 2024 en verder.

2vrouwen-wandelen-lache

De Sigra HR-netwerk 1,5 daagse

Op de 1,5 daagse komen de eindverantwoordelijken HR uit alle Sigra-regio’s bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de zorg- en welzijnssector te bespreken. We wisselen informatie, kennis en ervaringen met elkaar uit. Ook bepalen we samen de speerpunten voor het jaarplan Arbeidsmarkt.

Contact voor meer informatie