Aanmelden

Aanwezigheid bij de ALV
Bent u aanwezig bij de ALV van Sigra (15.45 - 16.45 uur)? 
Aanwezigheid Ledenconferentie (13.45-17.15 uur)
Voorafgaand aan de ALV is de Ledenconferentie "Data", het goud voor onze regio (14.15 - 15.30 uur). Neemt u hieraan deel? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt, dit vind je terug in onze privacyverklaring

Ik heb kennisgenomen van de privacyverklaring en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens.