De bijdrage van SectorPlanPlus

In de eerste drie tijdvakken zijn bijna 40 000 aanvragen voor opleidingen gericht op instroom ingediend. In tijdvak vier waren dit er ruim 47 000. Daarnaast zijn in totaal ruim 62 500 opleidingen en trainingen gericht op (het behoud van) zittende medewerkers en zijn 20 700 medewerkers opgeleid tot praktijk- of werkbegeleider.

Vervolgaanvraag ingediend

Wij willen het succes van het huidige SectorplanPlus doorzetten. Daarom hebben we een tussenoplossing gezocht door een aanvraag voor een vervolg in te dienen voor het schooljaar 2022 - 2023. De subsidie voor dit vervolg, als deze wordt toegekend, zal vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus. Naar verwachting krijgen we voor eind juni meer duidelijkheid over de toekenning. We zullen de informatie via www.sectorplanplus.nl delen. Ook kunnen we dan meer zeggen over de aanvraagperiode en het programma van eisen.

Alvast aan de slag met ontwikkeltrajecten?

Wil je intussen al aan de slag met gesubsidieerde ontwikkel- en/of begeleidingstrajecten of een EVC-traject? Dan is het wellicht interessant om deel te nemen aan de regeling NL Leert Door, sectoraal maatwerk.   Door nu alvast met gesubsidieerde ontwikkeltrajecten aan de slag te gaan zullen de eventuele scholingsaanvragen via SectorplanPlus 2022-2023 straks goed aansluiten bij de behoefte van de individuele werknemer.  

Meer informatie over de subsidieregeling NL Leert Door, sectoraal maatwerk? Dat kan opvragen bij RegioPlus via info@regioplus.nl

 

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op: 

  • nieuwe instroom;  

  • met ontslag bedreigde werknemers,  

  • behoud van medewerkers (vanaf tijdvak vier); 

  • opscholing via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.


Sigra ondersteunt zorgorganisaties binnen onze regio bij het aanvragen en verantwoorden van deze subsidie.
 

sectorplanplus

Meer informatie