Ruimte voor extra aanvragen

Deze zomer hielden we een eerste inventarisatie onder werkgevers in zorg en welzijn om te bepalen hoeveel subsidie we in totaal moesten reserveren. Regioplus heeft op landelijk niveau de reservering ruim genomen. Hierdoor is er wat extra ruimte voor werkgevers die deze eerste inventarisatieronde hebben gemist of nog onvoldoende zicht hadden op hun afname. Deze ruimte stellen we nu open voor extra aanvragen!

Wat zijn de mogelijkheden?
Als werkgever kan je kiezen voor de volgende trajecten:

  • Een ontwikkel- of loopbaanadvies (activiteit A) met een waarde van € 700. Hiervoor krijg je als werkgever een vergoeding van € 490.
  • 5 uur begeleiding (activiteit B) via dezelfde ontwikkel of loopbaancoach bij het zoeken naar een juiste volgende stap, met een minimale waarde van € 500. Als werkgever krijg je een vergoeding van € 350.
  • 10 uur begeleiding (activiteit B) via dezelfde ontwikkel of loopbaancoach bij het zoeken naar een juiste volgende stap, met een minimale waarde van € 1.000. Als werkgever krijg je een vergoeding van € 700.
  • Scholing (activiteit C) met een minimale studiebelasting van 16 uur en een waarde van € 500. Als werkgever krijg je een vergoeding van € 350.
  • Scholing (activiteit C) leidend tot een certificaat of diploma met een minimale waarde van € 1.250. Als werkgever krijg je een vergoeding van € 875.
  • Een EVC procedure (activiteit D) met een minimale waarde van € 1.250. Als werkgever krijg je een vergoeding van € 875.
     

Aanvragen
Vraag de subsidie aan via het aanvraagformulier. Je hoort binnen 5 werkdagen of we de aanvraag honoreren. We handelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst af.  Als het budget op is, zetten we de aanvragers op een reservelijst. 

Werkgevers die hun aanvraag gehonoreerd krijgen, ontvangen een link waarmee zij een account in het digitale portal kunnen aanmaken. Hierin kun je de medewerkers invoeren, met de benodigde documentatie. 

Activiteit A/B
Bij een ontwikkel of loopbaanadvies wordt de ingevoerde medewerker aan een coach uit het regionale bestand gekoppeld. Vanuit een ontwikkeltraject kan ook het advies volgen voor een mogelijk vervolg. Uiteraard is het aan jou als werkgever of je de medewerker een vervolg wilt bieden. Als jullie kiezen voor een vervolg dat past binnen deze regeling, kan voor dit vervolg ook 70% van de kosten worden vergoed.

Activiteit C/D 
Voor scholing en EVC geldt dat je dat als werkgever zelf regelt, binnen de kaders die de regeling hiervoor stelt. Na afloop van activiteit C of D dien je een declaratie in om de subsidie te krijgen. In de scholingscatalogus staat aan welke eisen de scholing moet voldoen om voor een subsidieaanvraag in aanmerking te komen. 

Let op: het maximale subsidiebedrag per medewerker is € 2.000.

Meer informatie