Veelbelovende samenwerkingsplatformen

In de afgelopen jaren zijn diverse initiatieven gestart om de inzet van ZZP'ers en flexkrachten zelf te beheren. Zo is in Rotterdam ‘Workflow’ gestart, in Gelderland ‘De Werkgeverij’ en in Oost-Brabant en Utrecht is ‘FAIR’ begonnen. 

In Noord-Holland ontstaan ook veelbelovende samenwerkingsverbanden. Dit jaar starten een aantal jeugdzorgorganisaties met FAIR Noord-Holland. In Kennemerland zijn zeven organisaties betrokken bij de opzet van Flex(s)coop. In Noord-Holland Noord startte in januari een vergelijkbaar project. 

Sigra faciliteert bestuurlijke afstemming en organiseert voor de zomer een informatiebijeenkomst over deze samenwerkingen. De datum maken we binnenkort bekend. Houd onze agenda in de gaten. 
 

Impact op zorg- en welzijnsprofessionals en inwoners 

Het creëren van een regionaal platform voor flexkrachten is een belangrijke stap naar regionaal werkgeverschap. Dit helpt om de groeiende vraag naar ondersteuning en zorg te combineren met minder beschikbaar personeel. Door regionaal samen te werken, zetten we flexibel personeel beter in en wisselen we medewerkers in loondienst uit. Voor professionals betekent dit meer stabiliteit en minder afhankelijkheid van dure bemiddelingsbureaus. Voor de mensen die zij helpen, zorgt dit voor continuïteit van ondersteuning en zorg. Door de efficiëntere inzet van flexibel personeel en de uitwisseling van medewerkers in loondienst, krijgen inwoners sneller toegang tot de benodigde ondersteuning en zorg, zelfs tijdens personeelstekorten.

Hoewel de huidige wettelijke kaders beperkend zijn, werken het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Financiën aan oplossingen.


Hoe kan mijn organisatie aansluiten?

Heb je vragen of wil je met jouw organisatie aansluiten bij één van de samenwerkingsverbanden in Noord-Holland? Neem dan contact op met: