Bundeling van krachten voor duurzame toeleiding

Suzanne van Triest, Kwartiermaker, gaf een update over de 'Experience Zorg en Welzijn', waarbij zij de kansrijke ambitie besprak van het bundelen van krachten in de regio voor een duurzame toeleiding van potentiële medewerkers naar de sector zorg en welzijn. Ze onderstreepte de ware uitdaging van het aantrekken en opleiden van talent voor onze sector, met als doel het bieden van passende werkplekken en het blijven leveren van hoogwaardige zorg.
 

Denk met ons mee  

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst met boeiende inzichten en waardevolle netwerkgesprekken, die ons helpen bij het vormgeven van een veelbelovende toekomst voor onze sector. Alle aanwezigen hebben apart nog een mail ontvangen met een oproep om deel te nemen aan vervolggesprekken. Laten we samen nadenken over innovatieve aanpakken om nieuw talent aan te trekken en te begeleiden naar onze dynamische sector van zorg en welzijn. 
 

Meer informatie