‘Regionaal werkgeverschap is gericht op het vergroten van het werkplezier, de vitaliteit en de mobiliteit van medewerkers in zorg en welzijn. Het draagt bij aan het benutten, vergroten en behouden van het arbeidspotentieel van de medewerkers in de zorg én de ondersteunende diensten.’


Resultaten inventariserende gesprekken gepresenteerd aan bestuur en HR-managers

In het najaar zijn de resultaten van de inventariserende gesprekken gepresenteerd aan bestuurders en HR-managers in de regio’s Kennemerland en Amstelland-Meerlanden. We deelden:

  • Hoe regionaal werkgeverschap eruit kan zien
  • De ambities van zorgorganisaties op het gebied van regionaal werkgeverschap
  • De regionale samenwerkingen die al lopen en waar we kansen zien voor een bredere en verdiepende samenwerking. Er zijn kansen in kennisdeling, versnelling zorgtechnologie, een ZZP-platform, hybride docenten, een pool van specialistische beroepen, functiedifferentiatie en een leiderschapsprogramma.


Zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs werken nauw samen

Samen hebben we de actielijnen bepaald. Diverse regionale initiatieven en projecten worden versneld of versterkt. Hierin werken zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs nauw samen. Het vormgeven van de inhoud van regionaal werkgeverschap gebeurt tenslotte door werkgevers én werknemers samen. Samen gaan we voor vitale en gezonde werknemers in onze regio.

 

Rol van Sigra in regionaal werkgeverschap

De arbeidsmarkt van zorg en welzijn staat onder druk. Mensen in de zorg werken met passie voor hun vak, maar ervaren hoge werkdruk en weinig waardering. Dat leidt tot minder tevredenheid en een hoge uitstroom van werkenden in de zorg. Wij geloven dat een zorgstelsel waarin zorgprofessionals meer autonomie hebben, meer tijd voor cliënten en collega’s, en waardering voor hun werk krijgen, het werk leuker gaat maken. Om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van (toekomstige) zorgprofessional werkt Sigra aan modern regionaal werkgeverschap.

Vanuit de Taskforce ‘Vergroten beschikbaarheid van zorgprofessionals’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport is een aantal maatregelen aangekondigd om de toegankelijkheid en continuïteit van zorg te waarborgen. Het zwaartepunt ligt hierin op regionaal werkgeverschap. In de regio’s Kennemerland en Amstelland-Meerlanden is Agnes van der Biezen projectleider om binnen Arbeidsmarkt & Onderwijs het project ‘Regionaal werkgeverschap’ te versnellen, te verbreden of nieuwe initiatieven te starten. 

zorgprofessional met client