Van 3 naar 2 pilots

Er werd gestart met 3 innovatieve ideeën, waarvan er nu nog 2 over zijn. Het idee van een carpoolapp voor Amsterdamse zorgmedewerkers werd aanzienlijk minder positief ontvangen door zorgmedewerkers. Toen bleven er twee pilots over voor verder onderzoek:

  1. Zonder Zorgen Hubs
  2. Caring Needs Sharing

Met behulp van kleinschalige live-experimenten leren we wat wel en niet werkt.

Zonder Zorgen Hubs

De Zonder Zorgen Hubs zijn slimme verzamelpunten aan de rand van Amsterdam waar zorgmedewerkers veilig en voorspelbaar over kunnen stappen op duurzaam vervoer naar de binnenstad. Onderdeel van het concept is een shuttlebus, die een vaste route rijdt langs zorginstellingen.Op 22 januari en 1 februari vonden de live-experimenten plaats op P+R Sloterdijk en Station Amsterdam Amstel. Het doel: de haalbaarheid van de shuttlebus testen. We brachten 10 zorgmedewerkers van verschillende zorgorganisaties (Cordaan, OLVG West en Oost, Amsta en Jellinek) van én naar hun werk met de shuttlebus. Onderweg werd data verzameld voor analyse. Bekijk hieronder de aftermovie.

Caring Needs Sharing

Er werden 13 Amsterdamse zorginstellingen geïnterviewd over het efficiënter delen van straatparkeervergunningen. Daaruit bleek dat het originele idee van een automatische koppeling, met bijbehorende app voor zorgmedewerkers, niet volledig aansloot bij de behoefte van zorginstellingen. De ‘onbenutte capaciteit’ van parkeervergunningen bij zorginstellingen is minder groot dan werd aangenomen. Wel kwamen er allerlei andere verbeterpunten en behoeften van instellingen in de interviews naar voren.

In een uitgebreid advies aan de afdeling Parkeren van de gemeente Amsterdam zijn alle verbetersuggesties uitgewerkt in de volgende 4 categorieën:

  • Accountbeheer
  • Communicatie
  • Systeemoptimalisatie
  • Parkeerbeleid


De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de slag te gaan met deze punten.

Samen maken we Amsterdam beter bereikbaar voor de zorg!

Meer informatie