Wat is nodig voor een gunstig leer-werkklimaat?

Het programma Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) gaat over het ontwikkelen van een gunstig leer-werkklimaat zodat er duurzaam meer mensen in de zorg actief zijn en blijven. Wat is een (gunstig) leer-werkklimaat? En hoe versterk je dat? Door gesprekken met 189 personen uit achttien verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen en drie ROC organisaties, is daar onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat er vier vermogens nodig zijn voor een gunstig leer-werkklimaat.

Tekst gaat verder na de afbeelding

vier vermogens

 

Wat zijn de vier vermogens?

Absorptievermogen is het vermogen van een team om studenten op te kunnen nemen en te begeleiden. Denk hierbij aan de tijd en ruimte voor werkbegeleiding. Verbinden vermogen gaat over het gevoel ergens bij te horen. Daarin hebben zowel individuen, het team als organisatie iets te doen. Bijvoorbeeld het samenspel binnen en tussen teams. Opleidend vermogen gaat onder meer over de kwaliteit in begeleiding voor toekomstige deskundige professionals. Tot slot, leren vermogen is het vermogen van een team, van manager tot student, om open en onderzoekend om te gaan met situaties waarin je niet meteen weet wat te doen  

Zelf aan de slag met het leer-werkklimaat

Het rapport is ook te gebruiken als leer-werkboek om zelf aan de slag te gaan met het leer-werkklimaat binnen je organisatie. Lees het rapport.
Andere bruikbare tools voor een beter leerwerkklimaat en praktijkleren die binnen de LWWL initiatieven zijn ontwikkeld vind je op de website lerenwerkenwerkenleren.nl

Meer informatie