De zorgkantoorregio Noord-Holland Noord bestaat uit 15 gemeenten. De regio heeft 641.124 inwoners. De gemeenten in zorgkantoorregio Noord-Holland Noord zijn: Alkmaar, Bergen (NH.), Den Helder, Dijk en Waard, Drechterland, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. 38% van de inwoners woont  in (zeer) sterk stedelijk gebied (NL: 50%) en 21% van de inwoners woont in niet stedelijk gebied (NL: 17%) (CBS, 2023).

Conclusies en transformatieopgave

In het regiobeeld zijn de belangrijkste conclusies:

 • NHN vergrijst relatief hard
 • De zorg- en ondersteuningsvraag neemt toe
 • De zorg- en ondersteuningsvraag verandert inhoudelijk
 • Het bestaande personeelstekort loopt verder op
 • Bereikbaarheid en doorstroom zijn belangrijke aandachtspunten
 • De zorgkosten liggen relatief laag
 • Door leefstijl te verbeteren kan de zorg- en ondersteuningsvraag verkleinen

 

Wat is de transformatieopgave?
 

 • Gezond opgroeien van inwoners
 • Gezonde leefstijl en leefomgeving voor inwoners
 • Gezond meedoen naar vermogen
 • Gezond ouder worden
 • Beschikbaarheid van professionals
 • Digitalisering en technologie

Regiobeeld Noord-Holland Noord

Het regiobeeld is gepubliceerd op de website van de Juiste Zorg op de Juist Plek en is hieronder te downloaden.

Regiobeeld Noord-Holland Noord

 

 

Hoe is het regiobeeld tot stand gekomen?

Het regiobeeld kwam tot stand door een kernteam bestaande uit VGZ, de GGD en gemeenten vanuit Coördinatietafel Noord-Holland Noord Gezond. Coördinatietafel NHN Gezond is de basis voor de regionale samenwerking IZA en GALA. Sigra leverde de arbeidsmarktinformatiedata aan.

Daarnaast is er een bredere bijeenkomst geweest met gemeenten en zorg- en welzijnspartners, een bijeenkomst met de Inwonerraad en een bestuurlijke bijeenkomst waarbij dit regiobeeld is besproken met bestuurders van de verschillende belanghebbende partijen.
 

Wat is de volgende stap?

Het kernteam en Coördinatietafel NHN Gezond gaat met betrokkenen aan de slag om de inzichten uit het regiobeeld om te zetten naar een regioplan. Het plan is uiterlijk 1 januari 2024 af is.

Meer informatie