In de zorgkantoorregio Kennemerland (inclusief Haarlemmermeer) wordt onderscheid gemaakt tussen Midden-Kennemerland (gemeentes Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest) en Zuid-Kennemerland (gemeentes Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Haarlemmermeer en Zandvoort). De regio heeft circa 587.000 inwoners, waarvan de meesten in Haarlem en Haarlemmermeer wonen. Opvallend is dat de inwoners van Kennemerland relatief veel bewegen.

Conclusies en transformatieopgave 

In het regiobeeld zijn de belangrijkste conclusies:

  • Toename van aantal kwetsbare ouderen en multi morbide patiënten in combinatie met een laag en afnemend mantelzorgpotentieel.
  • Grote vraag naar geestelijke gezondheidszorg; met name bij jongvolwassenen veel psychische klachten, suïcidale gedachten, eenzaamheid en stress.
  • Grote gezondheidsverschillen op het niveau van wijken en buurten, mede als gevolg van een ongezonde leefstijl, geldzorgen en een gebrek aan passende woonruimte.
  • Grote en groeiende krapte op de arbeidsmarkt in alle sectoren.

 

Wat is de transformatieopgave?

  • De groeiende groep kwetsbare ouderen en multimorbide patienten vragen om veel ondersteuning en zorg, terwijl het mantelzorgpotentieel afneemt. Hierdoor groeit de druk op zorg- en welzijnsorganisaties.
  • De mentale gezondheid. Een groot deel van de jongvolwassenen ervaart psychische klachten, het GGZ-gebruik in de regio is hoger dan gemiddeld in Nederland. Veel mensen worden niet binnen de gestelde normen geholpen.
  • Het verkleinen van de kloof van grote gezondheidsverschillen. Er is ongelijkheid tussen wijken in gezondheid en welzijn van inwoners. Dat vraagt om een sociale aanpak en versterking van de eerste lijn in specifieke wijken.
  • Alle zorg- en welzijnsorganisaties in de regio hebben te maken met de grote en groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Gezamenlijke aanpak van deze problematiek is rand voorwaardelijk bij het oplossen van bovenstaande uitdagingen. Dit vraagt onder andere om keuzes te maken, innoveren, digitaliseren en opleiden.

 

Regiobeeld Kennemerland (inclusief Haarlemmermeer)

Het regiobeeld is gepubliceerd op de website van de Juiste Zorg op de Juist Plek en is hieronder te downloaden.
 

Regiobeeld Kennemerland inclusief Haarlemmermeer

Hoe is het regiobeeld tot stand gekomen?

In de regio Kennemerland (inclusief Haarlemmermeer) geven Zilveren Kruis, gemeenten en zorg- en welzijnspartijen (verenigd in Sigra) uitvoering aan het IZA; ook de GGD Kennemerland en ondersteuningsorganisatie ZONH zijn betrokken. Sigra heeft, gebruik makend van de bestaande samenwerkingstafels, platformen en netwerken, een groot deel van onze achterban actief kunnen betrekken via werksessies. Ook hebben wij de Sigra-bestuurstafel uitgebreid met deelnemers vanuit de verschillende sectoren en domeinen. 

Wat is de volgende stap?

De samenwerking tussen bovengenoemde partijen gaat verder voor het maken van een regioplan, dat er uiterlijk 1 januari 2024 moet liggen. Op dit moment is de governance voor het opstellen van het regioplan en de daaropvolgende activiteiten onder constructie.

Meer informatie