De zorgkantoorregio Amsterdam bestaat uit de gemeenten Diemen en Amsterdam, inclusief Weesp. Weesp is sinds maart 2022 onderdeel van gemeente Amsterdam en is daarom voor sommige inzichten niet meegenomen. Het regiobeeld Amsterdam werd uitgewerkt langs de lijnen van Amsterdam Vitaal & Gezond, een samenwerking tussen Cliëntenbelang Amsterdam, Elaa, gemeente Amsterdam, Sigra en Zilveren Kruis. Aan de start van de samenwerking in 2019 was het regiobeeld het vertrekpunt. De gezondheidssituatie in de regio is opnieuw in beeld gebracht en geeft antwoord op de vraag ‘waar staan we?’. We kunnen daarom spreken van een verrijkt regiobeeld.

Verrijkt regiobeeld

Het nieuwe beeld bevat de belangrijkste elementen uit het Integraal Zorgakkoord, maar er zijn ook nieuwe elementen toegevoegd. Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar voorspellingen van het zorggebruik, de gezondheid van de Amsterdammer, vergelijkingen tussen verwachte en werkelijke zorgkosten, gedetailleerde informatie per stadsdeel, wonen en zorg en inzichten in palliatieve zorg.

Conclusies en transformatieopgave

In het regiobeeld zijn de belangrijkste conclusies:

  • Amsterdam scoort op veel gezondheidsindicatoren, sociaaleconomische indicatoren en fysieke leefomgeving slecht.
  • De gezondheidsverschillen in Amsterdam zijn groot, het aantal gezonde levensjaren verschilt per stadsdeel, net als hoe inwoners hun eigen gezondheid ervaren.
  • Zowel bij jeugd als volwassenen is er een hoog zorgverbruik van geestelijke gezondheidszorg.
  • Onder ouderen is het zorggebruik hoog en door toenemende vergrijzing is de verwachting dat dit nog meer wordt.
  • Er zijn specifieke uitdagingen per stadsdeel

 

Wat is de transformatieopgave?

Vanaf de start van de samenwerking is het doel van Amsterdam Vitaal & Gezond om de gezondheidsverschillen tussen de inwoners van Amsterdam te verkleinen, vooral voor mensen met een kwetsbare sociaaleconomische positie of beperkingen. Dit is samengevat in de ambitie: In 2040 hebben alle Amsterdammers gelijke kansen op een goede gezondheid. En kwetsbare groepen hebben er 10 gezonde levensjaren bij. Acht coalities, vier doelgroepcoalities en vier themacoalities, werken hier al sinds 2019 aan. Door Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) wordt Amsterdam Vitaal & Gezond dan ook als praktijkvoorbeeld genoemd van een lokale aanpak om zorg en welzijn meer rondom patiënten te organiseren. Het gesprek dat JZOJP met Femmy Muller (Zilveren Kruis) en Christèle Warmerdam (Sigra) had lees je hier.

Regiobeeld Amsterdam

Het regiobeeld is gepubliceerd op de website van de Juiste Zorg op de Juist Plek en is hieronder te downloaden.

Regiobeeld Amsterdam

 

Wat is de volgende stap?

Het verrijkte regiobeeld dient als leidraad voor de toekomstige koers van Amsterdam Vitaal & Gezond. De acht coalities herijken de uitvoeringsagenda’s op basis van de inzichten en landelijke akkoorden. Wat wordt al voldoende opgepakt, wat behoeft aandacht en aanscherping? Dit vormt de basis voor het regioplan Amsterdam. De keuzes voor het regioplan komen aan bod tijdens de de Werkconferentie Amsterdam Vitaal & Gezond in oktober. 

Meer informatie