Palliatieve Zorg

Als een patiënt niet meer te genezen is, dan komt het optimaliseren van de kwaliteit van leven voor deze patiënt op de voorgrond te staan.

Toekomstvisie

Met het ondertekenen van een toekomstvisie op palliatieve zorg, op 10 februari 2015, maken de ziekenhuizen AMC, VUmc, OLVG, BovenIJ Ziekenhuis, NKI/AvL, Slotervaartziekenhuis, Ziekenhuis Amstelland en het Flevoziekenhuis zich hier hard voor.

Voortgang

De volgende stap is samenwerking hierin met de organisaties in de 1ste lijn en de V&V sector, om zoveel mogelijk onnodige ziekenhuisopnames in de laatste levensfase te voorkomen.

Lees hier de Toekomstvisie Palliatieve Zorg

Dit project is onderdeel van het programma Integrale zorg & welzijn