Mijn rol bij team Sigra

Samen met mijn team wil ik het verschil maken voor de mensen in de regio. Want alleen SAMEN kunnen we de passende zorg en ondersteuning bieden. Daarbij focussen we ons op doelgroepen waarbij samenwerking meer dan gemiddeld nodig is; ouderen, chronisch zieken, jeugd & gezin en mentale gezondheid.

Ik ben trots op

Ik ben trots als we samen met zorg- en welzijnsaanbieders en financiers de zorg en ondersteuning verbeteren. Als ouderen niet meer in de nacht naar de spoedeisende hulp hoeven, omdat aanbieders samen een acute wijkteam hebben opgericht. Als kwetsbare ouders door samenwerking de juiste ondersteuning krijgen bij de opvoeding van hun kinderen. Of als er dankzij een Sigra Samenwerkingsspel op een leuke manier het goede gesprek wordt gevoerd om de samenwerking echt te verbeteren.

Samenwerken betekent voor mij

Samenwerken is de essentie in mijn loopbaan en werk. Een samenwerking vormgeven doe je met de mensen zelf. Wie zijn de betrokkenen, wat willen zij gezamenlijk, wat is voor wie belangrijk? Hoe richten we een proces in dat past bij de opgave en sturen we op resultaat voor de mensen in de regio? Hoe hebben we het leuk met elkaar, ook als het lastig wordt?

Mijn motto

Ik zie kansen om het morgen samen beter te doen.