Voorbereiding

De proeftuin is voorbereid door Rik van Dijk, community manager Nationale Zorgreserve samen met Willy Langenberg en Karen Limburg, clustermanager respectievelijk hoofd HR bij Woonzorggroep Samen. Rik: “In een digitale bijeenkomst hebben we met elkaar de hulpvraag geformuleerd: het gaat om alle algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-taken en afhankelijk van de bevoegdheden en bekwaamheden van de zorgreservist ook verpleegtechnische handelingen zoals het toedienen van medicatie, zetten van een katheter, wondbehandeling en palliatieve zorg. Daarnaast activiteiten op het gebied van welzijn en zingeving zoals gedragsvisites, het voorbereiden van een multidisciplinair overleg en samenwerking met alle behandeldisciplines afhankelijk van de zorgvraag.”

Werven van zorgreservisten

De Nationale Zorgreserve heeft samen met Sigra zorgreservisten geworven voor de proeftuin. Sigra is in deze regio verantwoordelijk voor het koppelen van mensen aan zorgorganisaties voor het initiatief ‘Extra handen voor de zorg’.

Proeftuin

De proeftuin vond plaats op twee psychogeriatrische afdelingen. Op de afdelingen is een crisis nagebootst door onderbezetting te creëren. Door de teammanager werd minder personeel ingezet dan normaal. Het ging om dagdiensten van 8.00 tot 16.00 uur. Op 25 maart werden zorgreservisten Ingrid en Gerda (allebei mbo-verpleegkundige) in de ochtend begeleid door een zorgprofessional. De dienst startte tijdens de ochtendronde, waarbij ze meteen konden helpen. Zo heeft Ingrid mensen ondersteund met wassen en Gerda samen met zorgprofessional Desiree verschillende ADL-taken uitgevoerd.

Gerda: “Het was spannend om mijn taken weer op te pakken – het was alweer 25 jaar geleden – maar uiteindelijk voelde het allemaal weer vertrouwd, zeker omdat ik het samen met Desiree mocht doen. Ik ben 25 jaar geleden uit de zorg gegaan en werkte lange tijd bij een financieel kantoor. Toen dat bedrijf onlangs stopte, wilde ik kijken of de zorg weer wat voor me is.” Ingrid zit nu tussen twee banen in. “Dit is hoe de zorg moet zijn. Wat een cadeautje om hier te mogen zijn”, liet Ingrid enthousiast weten na afloop van haar dienst.

Op dag twee was het de beurt aan zorgreservisten Rebecca (IG verpleegkundige) en Miryam (hbo-verpleegkundige). Rebecca heeft een eigen bewindvoeringskantoor en Miryam doet laboratoriumonderzoek. Beiden wilden ze weer eens proeven hoe het is om in de zorg te werken. Rebecca heeft een sterke drive om in te springen waar nodig. Rebecca: “Vijftien jaar geleden ben ik begonnen op deze locatie, het Magnushof. Daarom is het voor mij extra leuk om hier weer aan de slag te zijn.”

Evaluatie

Zorgreservisten, teamleiders en zorgprofessionals kijken gedurende en na afloop van de proeftuin naar wat per domein nodig is om tot een succesvolle inzet van zorgreservisten te komen. Zorgprofessionals vragen zich vooral af wat een zorgreservist onderscheidt van een uitzendkracht of een leerling. Het idee is veelal toch dat een nieuw gezicht inwerktijd kost. Tijd die er in crisistijd niet is. De ervaring achteraf van zorgprofessional Desiree: “Het is alsof ze hier al jaren werken. Een zorgreservist typeert zich als iemand die lef heeft en gewoon gaat. Ook onze teamleiders zijn enthousiast. De motivatie bij zorgreservisten spat ervan af.”

Vervolg

Op 6, 7 en 8 april wordt de proeftuin vervolgd op de afdeling Somatiek en revalidatie. Rik: “Het gaat dan om zowel dagdiensten als avonddiensten. Avonddiensten zijn in het bijzonder spannend vanwege de kleine bezetting. Tevens gaan we aan de slag in de wijkzorg. De thuiszorg kampt al langere tijd met onderbezetting en door de huidige corona cijfers is de zorglast groot. We gaan dus ook hier zorgreservisten inzetten. Met de geleerde lessen uit de proeftuin zullen we samen met Sigra blijven verkennen hoe we regionaal meer samen kunnen optrekken met partijen in de regio om ook op andere plekken zorgreservisten in te gaan zetten. Daarnaast maken we op basis van de inzichten een roadmap voor een zorgreservist in de VVT.”

Zorgreservisten van Woonzorggroep Samen
Logo Woonzorggroep Samen
Logo van de nationale zorgreserve
Logo Sigra