Belang van de pilot

De pilot loopt van eind februari tot en met half juli en voorziet de deelnemers van twee keer per week Nederlandse lessen en ondersteuning bij hun zoektocht naar werk in de zorg en welzijn. Daarnaast biedt het programma sollicitatietraining en begeleiding bij diplomering en BIG-registratie. Deze professionals leveren een waardevolle bijdrage aan het terugdringen van arbeidstekorten in de sector. 
 

Samenwerking met partners

Samen met verschillende partners faciliteert Sigra de Pilot Taallessen Internationals. Wil je meer weten over de pilot of wil je een bijdrage leveren door te vertellen over jouw organisatie of werkveld? Neem dan contact op met Renske van der Linden via rvdlinden@sigra.nl.
 

Meer informatie