De patiënten voelen zich gezien en gehoord

’Ik vond deze ervaring geweldig. Het was heel erg fijn. Ik had al die jaren een beetje het idee dat er niet echt rekening werd gehouden met mij door merkwisselingen. Dit gesprek was erg bevredigend.’

En een ander patiënt zei:

‘Ik vind het prettig dat de apotheek zelf vragen aan mij stelt over mijn medicijnen, dit is erg goed. Maar dit was de eerste keer hoor, er is nog nooit eerder contact met mij opgenomen over dit.’

 

Ook apotheekmedewerkers vinden de proeftuin van grote toegevoegde waarde

Het zorgt voor meer betrokkenheid en binding met de patiënt. Een apotheker geeft aan:

'Dit project brengt echt meer binding met onze patiënten. Je komt erachter wat er echt speelt. Vervolgens leveren we ook echt een bijdrage zodat het juiste gebruik van medicijnen thuis plaatsvindt.'

Een apothekersassistente heeft aan aantal keer ervaren dat patiënten in het vervolg specifiek weer door haar geholpen willen worden.

'Je krijgt echt een band met patiënten, dat is wel heel fijn.'
 

Opvallend is dat er relatief veel van deze gesprekken met patiënten plaatsvinden

In meer dan 50% van de gevallen, waarbij de voorgeschreven medicatie niet voldoende is ingenomen,  zijn er gesprekken met patiënten gevoerd door apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en apothekers. De gemiddelde gespreksduur bedroeg zeven minuten.

Doelstelling proeftuin al meer dan halverwege behaald

Eén van de doelstellingen van deze proeftuin is dat gedurende een periode van zeven maanden apothekers minstens 500 ‘ontrouwe’ patiënten met hart- en vaatziekten opsporen. Zij krijgen vervolgens speciale begeleiding van hun apotheker. Dit aantal ligt nu op 293, met de meeste registraties in oktober en november 2021. Er is nog twee maanden de tijd om de 500 patiënten te halen.

Doorverwijzen naar andere zorgverleners verdient meer aandacht

Denk hierbij aan het doorverwijzen naar huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleging. Dit loopt om verschillende redenen nog niet soepel. Uit het rapport blijkt dat er slechts vijf verwijzingen zijn geregistreerd. Deelnemende apothekers voeren hiervoor verschillende redenen aan. Bijvoorbeeld:

  • Informatiesystemen sluiten niet goed op elkaar aan.
  • E-mails worden niet altijd gelezen.
  • De tijd ontbreekt om uitvoerig aandacht te besteden aan doorverwijzen.
  • Er zijn barrières om elkaar aan te spreken als een therapie-ontrouwe patiënt wordt gesignaleerd: men kent elkaar niet of er zijn hiërarchische drempels. 


Om de voortgang te monitoren krijgen de deelnemers van de proeftuin wekelijks een benchmark toegestuurd. Deze is gebaseerd op gegevens die door deelnemende apothekers zijn ingevoerd:

Aantal registraties per maand

 

Ambities projectteam proeftuin Therapietrouw

Het komende half jaar brengt het projectteam alle bevorderende factoren en ervaren barrières bij de opzet en uitvoering van de proeftuin in kaart. Deze ervaringen worden vervolgens verwerkt in een draaiboek voor proeftuinen in andere regio’s.

Patient ontvangt pillen

Meer over proeftuin Therapietrouw

De Proeftuin Therapietrouw Amsterdam wordt mogelijk gemaakt door ZonMw

Met proeftuin Therapietrouw ontwikkelt Sigra een draaiboek voor zorgverleners zodat zij weten welke acties zij kunnen ondernemen als iemand zijn medicatie niet goed gebruikt.

Proeftuin therapietrouw richt zich op patiënten die lijden aan hart- en vaatziekten. Bij deze chronisch aandoeningen kan goed geneesmiddelengebruik voorkomen dat de ziekte verergert. Voor het project krijgen mensen met hart- en vaatziekten die hun medicijnen niet correct nemen, speciale begeleiding van hun apotheker. Alle deelnemende apothekers krijgen wekelijks een overzicht van de gegevens die zijn ingevoerd op de zorgregistratieformulieren. Lees meer. 

Meer informatie