Online magazine ‘Regionale koers transitiemiddelen Noord-Holland Noord’

Wat in 2018 startte met extra financiële middelen voor regio Noord-Holland Noord vanuit het ministerie van VWS, als stimulans voor de arbeidsmarkt binnen de ouderenzorg, is uitgegroeid tot een totaal van 25 transitieprojecten en vijf programmalijnen. Alle projecten richten zich op het oplossen van de groeiende zorgvraag en het groeiend tekort aan arbeidskrachten in onze regio. Bekijk de resultaten hiervan in het online magazine ‘Regionale koers transitiemiddelen Noord-Holland Noord’


Ook gedurende coronatijd liepen deze projecten door. Dit kwam door de hoge mate van toewijding, creativiteit en verbinding van alle betrokkenen. Op de vier pijlers , zoals benoemd in het online magazine, (instroom, behoud, arbeidsbesparing en ketenzorg) zijn er mooie resultaten geboekt:

 • Een groei in instroom, behoud, en een verminderde uitval van studenten.
 • Op alle gebieden werken we meer strategisch samen.


Alle projecten lopen door en draaien om een gezamenlijke opgave

Er liggen nog een hoop uitdagingen voor ons. De cijfers over de regio Noord-Holland Noord laten dat goed zien. Samen gaan we die uitdagingen aan. De gezamenlijke opgave draait om vermindering van de inzet van zorg, de verplaatsing naar zorg thuis, digitale zorg en de arbeidsmarkt schaarste. De resultaten van de inzet van deze middelen moeten zichtbaar zijn in:

 1. duurzame toename van het aantal beschikbare zorgmedewerkers;
 2. daling van de werkbelasting van zorgmedewerkers;
 3. afname van de individuele zorgvraag.

We werken aan de volgende thema’s om deze resultaten te bereiken

 1. Digitalisering en arbeidsbesparende technologie

  Dit thema gaat in op de digitale infrastructuur binnen organisaties, gegevensuitwisseling, toerusten van medewerkers in digivaardigheden en technologie, implementatie en opschaling inzet technologie. Dit thema is regionaal verbonden met RSO Nederland en Platform technologie.

  Voorbeelden van inzet middelen: aanschaf technologische hulpmiddelen, implementatie ondersteuning bij inzet technologie, training digivaardig maken medewerkers, inzet wifipunten in locaties.
   

 2. Arbeidsmarkt, opleiden en behoud

  Dit thema gaat in op het vergroten van de instroom, het behoud en de kwaliteit van medewerkers in onze sector. Denk hierbij aan effectievere werving, onboarding, opschalen flexibel modulair praktijkleren, strategisch regionaal opleidingsplan, inzet arbeidsbesparende leermiddelen, werkplezier en vitaliteit, leerwerkklimaat, toerusten leidinggevenden, samenwerking onderwijs, gemeenten, UWV en andere sectoren. Dit thema is regionaal verbonden met het programma Leren is Werken, Werken is Leren en jaarplan ZWplus.

  Voorbeelden van inzet middelen: interventies rondom vitaliteit en werkplezier, creëren van leerwerkplekken, activiteiten rondom werving, uitwerken onboarding, verminderen regeldruk en ontlasten medewerkers, vergroten inzet informele zorg, leren en opleiden in de wijk.
   

 3. Duurzame medische zorg
  Dit thema gaat in op het duurzaam toegankelijk houden van medische zorg, waarbij de focus ligt op de thuissituatie. Dit thema is regionaal verbonden met de regionale programmalijn Behandeldeskundigheid. De focus ligt op effectievere ANW zorg, inzet technologie, taakherschikkingen, meer opleiden en het versterken van het professioneel netwerk in de regio.

  Voorbeelden van inzet van deze middelen: kosten opleiders en studenten, aanschaf en implementatie smartglasses, werving en behoud, versnellen taakherschikking, inzet beeldbellen implementeren, ontwikkelen toekomst vaste duurzame medische zorg, opzet netwerk SO’s en inzet kennisnetwerk.
   

 4. Sociaal domein en wonen
  Dit thema gaat in op de opdracht van het programma WOZO: thuis als het kan, zelf als het kan en digitaal als het kan. Dit thema is verbonden met de regionale programmalijn Van zorg naar sociaal domein. Het doel is dat de sociale ondersteuning en het eigen sociale netwerk de vragen die nu nog bij de zorgprofessional terecht komt zelf oplost.

  Voorbeelden van inzet van deze middelen: versterken subregionale platforms zoals Vonk, Vergrijzing naar Vernieuwing en Woonzorgpact West-Friesland, inzet reablement, mantelzorgondersteuning, sociale benadering, versterken gemeenschap.
   

 5. Overkoepelend is er een vijfde thema, namelijk het versterken van regionale samenwerking
  In de regio werken we hieraan via vijf gezamenlijke programmalijnen. Organisaties krijgen vanuit regiomiddelen de ruimte om zelf de implementatie van deze lijnen te versnellen. De programmalijnen zijn:

 • Regionaal Samenwerkingsorganisatie Zorgring: gegevensuitwisseling ICT
 • Leren is Werken, Werken is Leren: gezamenlijk opleiden in de regio
 • Behandeldeskundigheid
 • Technologie toolkit
 • Netwerkvorming verschuiving van zorg naar sociaal domein 
   

Meer informatie

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar sabya@trainingzorg.nl
Sabya van Elswijk
Programmamanager Leren is Werken Werken is Leren  
Programmamanager Transitiemiddelen WLZ Noord-Holland Noord
Strategisch coach Waardigheid & Trots