Vitaliteit, netwerken, wonen

De coalitie Ouderen is actief op drie actielijnen: ‘Vitaliteit’, ‘Netwerk van ondersteuning en zorg’ en ‘Wonen zonder zorgen’. Samen zetten we in op:

  • valpreventie
  • de dialoog rondom de laatste levensfase
  • herstel van dementieketens
  • doorontwikkeling van het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam
  • acute wijkzorg
  • nachtzorg
  • snelle digitale gegevensuitwisseling
  • wonen in geclusterde woonvormen zodat ouderen lang zelfstandig kunnen blijven wonen 

 

Diversiteit en inspraak van ouderen 

Samen met gemeente Amsterdam en Zilverenkruis ondersteunt en faciliteert Sigra de bestuurlijke tafel. We bewaken de agenda, onder meer op het thema diversiteit, en zorgen ervoor dat ouderen op bestuurlijke en uitvoerend niveau gehoord worden. Sigra zorgt daarnaast voor brede verbinding en afstemming met lopende projecten, programma’s en overlegstructuren in de stad.