Ontdekdezorg week

Week van Zorg en Welzijn wordt ‘Ontdekdezorg Week’

De Week van Zorg en Welzijn (WZW) is voor velen een begrip, een groot aantal SIGRA-leden nam aan de afgelopen zes edities deel. Om de communicatie over de sector zorg en welzijn gezamenlijk op te pakken en een duidelijke afzender te geven, sluiten we vanaf aankomende editie aan bij de landelijke Ik Zorg campagne. Hierin behouden we wat goed was aan de WZW, maar met een eigentijdse uitstraling (in vormgeving en middelen) én een nieuwe naam: Ontdekdezorg week. Deze zal plaatsvinden van 16 t/m 21 maart.

Data ontdekdezorg week 2020

 

Focus op zij-instromers, carrièreswitchers en herintreders in de netwerkevenementen
De WZW heeft zich altijd in één week op uiteenlopende doelgroepen gericht. In de nieuwe opzet krijgt iedere doelgroep door het jaar heen een apart event of piekmoment, aangesloten bij het imago en de bekendheid van IKZORG camapagne. De doelgroep van de Ontdekdezorg week zijn de zij-instromers, carrièreswitchers en herintreders. Zij komen vaak nieuw binnen in de sector. Om hen op een optimale manier kennis te laten maken, worden er gezamenlijke netwerkevenementen door heel Nederland georganiseerd. Deze evenementen van alle regio’s worden op de activiteitenpagina www.ontdekdezorg.nl/week weergegeven en door een landelijke campagne gepromoot. 

SIGRA organiseert de volgende evenementen tijdens de ontdekdezorg week:

Di 17 maart      Inspiratie en banenmarkt Alkmaar
Wo 18 maart     Inspiratie en banenmarkt Amsterdam

De evenementen zijn terug te vinden op www.komwerkeninzorgenwelzijn.nl waar ook de werkzoekenden/deelnemers zich kunnen aanmelden. SIGRA promoot daarnaast de evenementen ook zelf met een online en offline campagne (flyer-en poster actie, advertenties, social media campagne). Daarnaast werken we hierin samen met het UWV. 

Eigen activiteiten georganiseerd door organisaties
Vervolgens kunnen de deelnemende organisaties verwijzen naar open of meeloopdagen die zij in de weken daarna organiseren om verder kennis te maken. Zo creëren we een groot vangnet, gevolgd door contact op maat. De activiteiten die opvolgend aan de week worden georganiseerd, kunnen ook www.ontdekdezorg.nl/week en onze eigen werken bij website: www.komwerkeninzorgenwelzijn.nl/ worden getoond en gepromoot. Staan er binnen de organisatie al eigen activiteiten tijdens de week in de planning? Dan is ons advies deze zoveel mogelijk te richten op werkzoekenden en daarbij de vernieuwde communicatiematerialen te gebruiken. Meld je activiteiten nu aan bij ons! Dat kan door een excelformulier in te vullen en te mailen naar: opendagzorgenwelzijn@sigra.nl 

Banner ontdekdezorg week

Media-aandacht en communicatie Tool-kit
Het werd al kort genoemd. Landelijk en regionaal door SIGRA wordt er media-aandacht begroot aan de week ter promotie voor de evenementen. De deelnemende organisaties hebben een briefing ontvangen hoe ook zij via de eigen kanalen de evenementen en vervolgactiviteiten kunnen promoten om bezoekers te werven. Betrek hier ook de eigen medewerkers bij! Zij zijn de ambassadeurs voor de sector. 

Download onderstaande materialen voor gebruik op intranet, social media of e-mail.

De netwerkevenementen zelf promoten (voor de deelnemende organisaties en voor de medewerkers)

Voorbeeldbericht online specifiek voor Evenement Alkmaar
Voorbeeldbericht online speicifek voor Evenement Amsterdam

Voorbeeldbericht instranet specifiek voor Evenement Alkmaar
Voorbeeldbericht instranet specifiek voor Evenement Amsterdam

Te downloaden beelden 

Evenement Alkmaar social media
Evenement Alkmaar poster/flyer

Evenement Amsterdam social media
Evenement Amsterdam poster/flyer

Communicatie-materiaal algemeen en ter promotie voor eigen (vervolg)activiteiten

Vind alles op: https://ontdekdezorgweek.nl/toolkit/

Bestanden voor drukwerk 

Vind alles (voor beachflags, rolbanners, ansichtkaarten etc) op: https://ontdekdezorgweek.nl/toolkit/ 
Let op, deelnemende organisaties ontvangen op de evenementen van SIGRA een stapeltje verwijskaarten. Deze zijn in te zetten om bezoekers te informeren over de vervolgactiviteiten. 

Meer informatie?
SIGRA organiseerde op donderdag 23 januari een informatiebijeenkomst voor aangesloten organisaties om meer informatie te geven over de ontwikkeling. Dit was tevens de kick-off van de netwerkevenementen die worden georganiseerd tijdens de week. Was je hier niet bij en wil je de informatie nog ontvangen? Stuur dan een mailtje naar opendagenzorgenwelzijn@sigra.nl