Strategische koers en programma’s vanuit ministerie van VWS

Na de toelichting op de rol van Sigra door Auke Klijnsma lichtte Caylin Zhou de strategische koers en verschillende programma’s vanuit VWS toe. Naar aanleiding van het thema “bekwaam is inzetbaar” kwam het dilemma rond “groenpluk” naar voren. Een tweede onderwerp van gesprek was dat het onderwijs mogelijkheden biedt die nog niet benut worden zoals bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden voor statushouders, waarbij het financieringsvraagstuk steeds weer een bottleneck blijkt te zijn. 

 

Situatie Gehandicaptenzorg en effecten op Leren en Ontwikkelen

Peter Droog (rol vertegenwoordiger VGZ organisaties Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland) vroeg aandacht voor de knellende situatie binnen de Gehandicapten zorg en deed een dringend beroep op de inzet van de onderwijsorganisaties voor de gehandicaptenzorg. “Er zijn teveel openstaande vacatures en we verwachten dat er veel meer komen”. Peter: “De Gehandicaptenzorg is afgelopen tijd teveel in de schaduw gebleven en werkt nu samen om zo een gezamenlijke en sterkere vraag te kunnen stellen. We hebben de MBO en HBO onderwijsorganisaties ontzettend hard nodig, hoe kunnen we elkaar vinden zodat er een duurzame, optimale samenwerking ontstaat?” 

 

Jan Kroft (vertegenwoordiger GZ organisaties regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden) vervolgde: “Er zijn maatschappelijke veranderingen nodig om de cliëntvraag te blijven beantwoorden. Daarnaast vraagt de komende jaren de grote groep cliënten met  lichte verstandelijke beperking (LVB) onze aandacht. We hebben het onderwijs hard nodig, en zoeken hierbij de goede samenwerkingsvorm en goede inhoud. In de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden zijn afgelopen jaren in samen Voor Betere Zorg verband al goede contacten opgebouwd met het onderwijs. We willen, kunnen en moeten hier verder mee.  Relevante thema’s  om samen op te pakken zijn onder meer “zingeving” en “positieve gezondheid, “ambulantisering”, “netwerkvorming”, “inzet ervaringsdeskundigen”.  Er ligt een mooie uitdaging voor ons allen.”

 

Wilma Jansen (Sigra) lichtte toe hoe de visie op volwassenen onderwijs (die een paar jaar geleden in een ontwikkeldocument is opgesteld binnen de regio KAM vanuit de GZ, VV&T, GGZ en ZHZ) geactualiseerd is in samenwerking met de VGZ organisaties regio Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland.  De concretisering van de 21 -eeuwse vaardigheden hoort erbij. Gezamenlijke visie geeft richting en houvast, co-creatie met onderwijs is en wordt gezocht. 

 

Thematiek vanuit de break-out rooms

De oproepen van Jan en Peter gaven stof tot nadenken. De noodzaak de samenwerking te verbeteren wordt breed gedragen, ook al  verschilt de ervaren afstand tussen de ist-sol situatie per organisatie. Er liggen kansen. Aan de hand van casuïstiek zijn het beeld en de richting verhelderd. 

 

Hoe nu verder?

Deze bijeenkomst was verhelderend. Er is behoefte aan een verdere concretisering en richting, en het managen van de onderlinge verwachtingen. 

De volgende bijeenkomst deelt het onderwijs gelijksoortige informatie ter bevordering van het begrip over en weer. We spraken verder af dat de GZ de volgende keer drie thema’s voorstelt waar we in gezamenlijkheid aan zouden kunnen werken, we bespreken vervolgens ook de bijbehorende ontwikkelstructuur en monitoringsstructuur.

Meer informatie