Deelnemers netwerk

De partners in het netwerk Opleiden zijn opleidingseindverantwoordelijken van de ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg en sectordirecteuren van ROC’s en hogescholen in de regio en een afgevaardigde vanuit ZWplus bestuur. In tijdelijk in het leven geroepen expertgroepen en samen met het HR-Netwerk NHN komen zij tot oplossingsrichtingen die verder worden uitgewerkt.

Het netwerk kiest zijn eigen voorzitter, organiseert de eigen administratie en komt vier keer per jaar bij elkaar. Als er specifieke kennis nodig is, is er extra tijdelijk extra ondersteuning mogelijk van bijvoorbeeld Sigra/ZWplus.

Meer informatie