Toewerken naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Het bestuurlijk platform wordt gevormd door Esdégé Reigersdaal, Raphaëlstichting, ’s Heerenloo, De Waerden, Philadelphia, Wilgaerden Leekerweide Groep, Prinsenstichting en Odion. De samenwerking wordt onder de vlag van Sigra opgepakt en uitgevoerd. Het doel is om toe te werken naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg zodat mensen met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking een passende plaats in de samenleving kunnen innemen. Onder de samenwerking werken vier uitvoerende teams de vier bovengenoemde thema's uit. 

Naast het bestuurlijke commitment is de beschikbaarheid van mensen en middelen een belangrijke randvoorwaarde. Zorgkantoor VGZ stelt de regionale transitiemiddelen voor de gehandicaptenzorg beschikbaar en is nauw betrokken in de besteding daarvan.  

Meer informatie