Nieuws

Zedendelicten - Seksueel Misbruik - Seksueel Geweld
Geplaatst op 23-09-14
Op donderdag 11 september 2014 stond het seminar van de SIGRA Commissie Convenant in het teken van zedendelicten. Ruim zestig (zorg)professionals kwamen bijeen in de Briëtzaal van het Openbaar Ministerie Amsterdam, voor een... Lees verder
Geplaatst op 18-09-14
Het SIGRA- en het EZDA-bestuur willen de EZDA-activiteiten gaan integreren in SIGRA. Uit een onderzoek onder de SIGRA- en EZDA-leden blijkt dat het merendeel dit een vanzelfsprekendheid vindt. De integratie is een grote kans om... Lees verder
Geplaatst op 16-09-14
14 NOVEMBER 2014 12.00 - 17.00 UUREYE AMSTERDAMAL DOENDE.. LEREN VERANDEREN De sector zorg en welzijn is volop in beweging. Medewerkers bereiden zich voor op een nieuwe invulling van werken. Op de SIGRA arbeidsmarktconferentie... Lees verder
Geplaatst op 02-09-14
Het SIGRA Care Overleg heeft het Platform (O)GGZ en V&V opgericht. Dit platform moet vernieuwingen doorvoeren in de organisatie van de zorg voor mensen met problematiek op de gebieden somatiek, probleemgedrag en psychiatrie... Lees verder
Geplaatst op 02-09-14
Op 29 juli 2014 ontving SIGRA van het Agentschap SZW de goedkeuring voor het regionale Sectorplan Groot Amsterdam, Zaanstreek en Waterland (`Zorg werkt Zeker`). Aan de regio is € 4.553.267 subsidie (cofinanciering) toegekend. De... Lees verder
Geplaatst op 01-09-14
In de broedplaats Amsterdam-Amstelveen is door TNO een inschatting gemaakt van de toekomstige vraag naar zorg, bij gelijk blijvend beleid. De resultaten laten zien dat zowel in Amsterdam als in Amstelveen de toename van het... Lees verder
Geplaatst op 26-08-14
Met de Subsidieregeling praktijkleren krijgt u een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling of student, of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch... Lees verder
SIGRA - Sectorplan
Geplaatst op 17-07-14
SIGRA organiseert op woensdag 13 augustus 2014 een bijeenkomst over het Sectorplan Groot Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een update over de stand van zaken van de regeling. U heeft de... Lees verder
SIGRA - Google Analytics
Geplaatst op 17-07-14
Google Analytics Basistraining Google Analytics biedt inzicht in het bezoekersgedrag op uw website. Ook kunt u met behulp van Google Analytics uw informatie nog beter laten aansluiten op de behoeften van de bezoekers van uw... Lees verder
Geplaatst op 15-07-14
Op 14 november 2014 organiseert SIGRA haar tweejaarlijkse arbeidsmarktconferentie. De conferentie staat dit najaar in het teken van scholing en beweging. Organisaties in zorg en welzijn zijn nu meer in beweging dan ooit. Veel... Lees verder

Pagina's