Nieuws

Geplaatst op 05-11-13
De overheid heeft de 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)' voorbereid. Deze wet zou enkele wetten kunnen gaan vervangen, namelijk de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) en de Kwaliteitswet... Lees verder
Geplaatst op 30-10-13
Gemeenten en zorgorganisaties bereiden zich voor op een aantal grote transities in het sociale domein. Ook de voorbereidingen op de transitie jeugdzorg zijn in volle gang. Maar wat houdt deze transitie nou precies in? Per 1... Lees verder
Geplaatst op 06-08-13
Op 12 juli 2013 kwamen ongeveer 50 staf- en beleidsmedewerkers uit de Amsterdamse zorg- en welzijnssector bij elkaar voor de werkconferentie 'Proeftuinen aanpak Wijkzorg V&V'. Rob van Dam, voorzitter van SIGRA opende de... Lees verder
Geplaatst op 19-06-13
Op 24 mei 2013 lichtte drs. Willem van der Windt van Kiwa Carity aan vertegenwoordigers van 13 deelnemende ziekenhuizen de voorlopige uitkomsten toe van de FZO-enquête 2013, die NFU/NVZ begin maart verzond. In de enquête is... Lees verder
Geplaatst op 19-06-13
Het SIGRA HRM-netwerk Care bestaat inmiddels twee jaar en een belangrijk onderdeel van de agenda is uitwisseling van kennis tussen de HRM-directeuren van de verschillende care-organisaties. Tijdens de laatste bijeenkomst stond... Lees verder
Geplaatst op 19-06-13
Op donderdagmiddag 30 mei vond het symposium ‘Zorg voor het jonge kind’ plaats in het Mathildepaviljoen van MOC ’t Kabouterhuis. Het symposium werd georganiseerd door de SIGRA Commissie Kindzorg. Deze commissie spant zich in voor... Lees verder
Foto Rick Kwekkeboom en Eric van der Burg
Geplaatst op 11-06-13
Op maandag 10 juni 2013 stond de samenwerking tussen naasten/mantelzorgers en de zorgprofessionals in de intramurale ouderenzorg centraal, tijdens de druk bezochte conferentie ‘Van mantelzorgbeleid op papier naar bondgenootschap... Lees verder
Geplaatst op 15-03-13
Op 15 maart 2013 vond de derde werkconferentie plaats van de Pilot ZONN (Zorg Opleidingen Noordwest Nederland). Ruim 20 deelnemers van 10 ziekenhuizen bogen zich onder leiding van Dr. Gerard Evers over de enquête 2013, die NFU/... Lees verder
Geplaatst op 05-03-13
Ruim 70 genodigden kwamen op dinsdag 5 maart 2013 naar het AMC, waar onder andere de nieuwe versie van het Convenant en de Informatieve Handreiking zijn gepresenteerd. Jan Drapers, Lid Medische Directie AMC en Voorzitter... Lees verder
Geplaatst op 18-12-12
Op 29 november 2012 organiseerde het SIGRA Netwerk Jeugd GGZ het congres ‘Jeugd GGZ in tijden van transitie’, voor beleidsmakers van de gemeenten en zorginkopers in de regio Groot Amsterdam. Door de overheveling van de jeugdzorg... Lees verder

Pagina's