Rol Sigra

In opdracht van de Hersenletsel Alliantie verleent Sigra de beleidsmatige, secretariële en financieel administratieve ondersteuning. Sigra ondersteunt ook bij de professionalisering en doorontwikkeling van de alliantie, zoals de ontwikkeling van de website en het inrichten van een communicatie- en implementatienetwerk.

Gezamenlijk projecten uitvoeren en afstemmen

De Hersenletsel Alliantie is in 2018 opgericht op initiatief van de Hersenstichting en destijds nog vijftien partners. De partners wisselen kennis uit en trekken waar nodig gezamenlijk op. Met de nieuwe website Hersenletselalliantie.eu wil de Hersenletsel Alliantie zichtbaarder worden, meer verbindingen creëren en samenwerking op landelijk niveau stimuleren.

Gezamenlijk trekken de partners op twee niveaus met elkaar op:

  • Uitvoeren van gezamenlijke projecten
    Waar de Hersenletsel Alliantie een gezamenlijk belang heeft, worden projecten onder eigenaarschap van de alliantie uitgevoerd, zoals de huidige herziening van de Zorgstandaarden CVA/TIA en de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Bovendien zijn de huidige zorgstandaarden hersenletsel in overleg met de Hersenstichting in eigenaarschap ondergebracht onder Hersenletsel Alliantie.

 

  • Bestaande en nieuwe projecten op elkaar afstemmen
    Waar nodig worden projecten op elkaar afgestemd, zodat nieuwe en bestaande initiatieven elkaar kunnen versterken door aanvullend te zijn. Zo worden geen dubbele inspanningen verricht. Een voorbeeld is het samenwerkingsthema ‘Toeleiden’. Hierbij worden landelijke en regionale projecten die het toeleiden naar passende zorg en ondersteuning verbeteren, op elkaar afgestemd.
     

Voor professionals in zorg en welzijn


De Hersenletsel Alliantie verbindt met name professionals en richt zich direct op de zorg- en welzijnsprofessional en indirect op mensen met hersenletsel. De patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is aangesloten om het perspectief van mensen met hersenletsel en hun naasten te borgen.

Bekijk www.hersenletselalliantie.eu en lees meer over de partners van de Hersenletsel Alliantie
 

Meer informatie

Gebruik voor vragen het contactformulier op de website van Hersenletsel Alliantie.