Samenwerken aan verandering en vernieuwing is noodzakelijk. Het Nederlandse zorg- en welzijnsstelsel is goed en behoort tot één van de beste ter wereld. De toegankelijkheid en betaalbaarheid staan echter onder grote druk. Dit komt door ontwikkelingen als vergrijzing. Het grote tekort aan professionals door de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Digitalisering heeft impact op de dienstverlening en werkgeverschap in de zorg. Verschillen in levensverwachting tussen mensen en wijken nemen toe en de tweedeling in de samenleving wordt groter. Kwetsbare mensen en gezinnen weten lang niet altijd hun weg door het zorg- en welzijnslandschap te vinden.
 

Verandering en vernieuwing
De sleutel is de regionale samenwerking

De genoemde vraagstukken zijn de hoofdreden dat twee regionale netwerkorganisaties Sigra en samen Voor Betere Zorg 1 juli 2022 fuseerden tot een provinciaal netwerk. De nieuwe organisatie Sigra bestrijkt Noord-Holland (verdeeld in 5 regio’s) en is een samenwerkingsverband van zorg en welzijnsorganisaties. Sigra wil goede zorg en ondersteuning ook voor toekomstige generaties garanderen. Daarvoor is verandering en vernieuwing noodzakelijk. Dat doet Sigra door een programmatische regionale aanpak van vraagstukken samen met de relevante zorg- en welzijnsorganisaties en andere stakeholders zoals onder andere gemeenten, zorgverzekeraars en onderwijs op de onderwerpen ‘Welzijn & Zorg’, ‘Arbeidsmarkt & Onderwijs’ en ‘Digitale Zorg’. Met als doel: het bieden van de juiste ondersteuning en zorg, een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze professionals en het benutten van de kansen van digitalisering. Deze uitdagingen zijn groot, ook omdat de sector veel belangen kent en het moeilijk balanceren is tussen onze wens voor maximale solidariteit en behoud van maximale keuzevrijheid.

Meer informatie