Wat is waarderend ontwikkelen?

Waarderend ontwikkelen gaat ervan uit dat iedereen een positieve ervaring heeft die helpt bij een verandering. Door medewerkers bewust te maken van hun eigen kracht, voelen zij zich bekwamer en zelfverzekerder. Ook zijn ze dan meer bereid mee te denken over hoe de beste oplossing eruitziet. Vanuit het gezichtspunt van de leidinggevende draait het om deze vraag: hoe kan een medewerker vanuit talenten en bevlogenheid bijdragen aan de organisatie?

Deelnemers zijn enthousiast over de methode

De negentien deelnemers hebben in de eerste bijeenkomst stilgestaan bij de theorie over het waarderend proces. Ook hebben zij praktische handvatten gekregen om met deze waarderende methode te oefenen. Bijvoorbeeld het waarderend interviewen. Deelnemers zeggen daarover het volgende:
 

Waarderend vragenstellen helpt om in verbinding met de ander te komen.
 

‘Ik heb ons werkoverleg op een waarderende manier gehouden en gefocust op de dingen die wel goed gaan.
 

De tweede bijeenkomst stond in het teken van verbeelden en visualiseren. Hoe breng je medewerkers op een waarderende manier in beweging vanuit een gemeenschappelijk aantrekkelijk toekomstbeeld?

Ik heb kunnen ervaren dat ik hiermee mijn collega’s meer kan uitnodigen mee te denken aan de oplossing of kan meenemen bij een verandering in onze organisatie
Een deelnemer van de cursus

Deelnemers krijgen tussen de bijeenkomsten door collegiale consultatiesessies. Dit helpt om met elkaar te sparren, terug te kijken wat iedereen geleerd heeft en wat de wensen en behoeften van de volgende bijeenkomst zijn.

De cursus bestaat in totaal uit vier bijeenkomsten, waarvan in januari de laatste was. Op dit moment evalueren we de cursus. In een volgend nieuwsbericht vertellen we wat de cursus de deelnemers heeft gebracht.  
 

Vervolg thema Leiderschapsontwikkeling

Voor het jaar 2023 gaat Sigra verder met het thema Leiderschapsontwikkeling voor zorg en welzijn. Sigra gaat een programma op maat samenstellen.

Meer informatie