Meerwaarde integratie

Met deze samenvoeging zijn beide organisaties nog beter in staat om de vragen voor de toekomst van zorg en welzijn te beantwoorden. Samen gaan we voor vitale inwoners en professionals in onze regio. De integratie biedt kansen zoals het creëren van meer synergie tussen de regio’s, het bundelen van kennis en meer gefocuste samenwerkingsvormen. Knelpunten als overlappende werkgebieden, versnipperde dienstverlening en financiering worden door de integratie opgelost.

Nieuw verenigingsbestuur

Na de fusiedatum bestaat het Sigra-verenigingsbestuur uit vijf voorzitters van de vijf regiobestuurstafels. De leden hebben ingestemd met de benoeming van de volgende voorzitters: Ivo van Schaik (regiobestuurstafel Kennemerland), Jolanda Buwalda (regiobestuurstafel Noord-Holland Noord), Rein Souwerbren (regiobestuurstafel Zaanstreek-Waterland), Roel de Bruijn (regiobestuurstafel Amstelland-Meerlanden) en Godfried Barnasconi (regiobestuurstafel Amsterdam en Diemen). Ivo van Schaik is benoemd als voorzitter van het bestuur en daarmee ook van de vereniging.

Nieuw stichtingsbestuur

Een deel van het verenigingsbestuur neemt ook deel aan het stichtingsbestuur; dit is het bestuur van Team Sigra, de organisatie van waaruit de medewerkers van Sigra en samen Voor Betere Zorg uitvoering geven aan de verschillende samenwerkingsagenda’s en haar activiteiten. Het stichtingsbestuur bestaat na 1 juli uit: Douwe van Riet, niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter Stichting Sigra; Ivo van Schaik, niet-uitvoerend bestuurder; Godfried Barnasconi, niet-uitvoerend bestuurder. Saskia Schalkwijk is benoemd als uitvoerend bestuurder.

Nieuwe website, nieuwe slogan

Vanaf 1 juli krijgt de website sigra.nl de nodige aanpassingen. Zo krijgen de vijf regio’s hun eigen kleur en landingspagina. En Sigra krijgt een nieuwe slogan: Samen voor betere zorg & welzijn.