Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in Amsterdam

Op 18 september 2018 ondertekenden acht VVT-organisaties, Zilveren Kruis, Gemeente Amsterdam en Cliëntenbelang Amsterdam de Regionale Aanpak Kwaliteitskader (RAK): ‘Thuis in een Amsterdams verpleeghuis’. Met de ondertekening van dit convenant committeren zij zich aan de ambitie om samen een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg voor cliënten, hun naasten en medewerkers. Voor de realisatie van de RAK is voor de Amsterdamse regio vanaf 2018 tot aan 2022 een ontwikkelbudget beschikbaar van 1.686.000,- euro per jaar.

Aan de slag met 5 projecten

In de basis is de ambitie dat cliënten en hun naasten, in al hun diversiteit, in 2022 verbeterde persoonlijke en professionele zorg en aandacht krijgen en ervaren. De overtuiging hierbij is dat trotse en tevreden medewerkers van doorslaggevend belang zijn om tot deze kwalitatief hoogwaardige zorg te komen. Om de ambitie waar te maken gaan zij samen de komende twee jaar aan de slag met vijf projecten:

Werken is leren, leren is werken
Trots zijn op je werk, fijne collega’s en een prettige en inspirerende werkomgeving zijn essentieel voor medewerkers om je werk goed te kunnen doen en te blijven (bij)leren. Onderdeel hiervan is reflectie op je eigen werk en collega’s. Het is belangrijk dat zorgorganisaties aandacht hebben voor loopbaanontwikkeling. Dit project is gericht op het bouwen van een goed leer-/werkklimaat.
Lees meer hierover

Warme overdracht, zachte landing
De overgang van zelfstandig wonen naar het verpleeghuis wordt vaak als een ingrijpende gebeurtenis ervaren. Dat geldt zowel voor de nieuwe bewoner als voor zijn of haar naasten. Er wordt gekeken wat nodig is om voor de bewoner en zijn/haar naasten te zorgen voor een prettige overgang vanuit huis naar en een zachte landing in het verpleeghuis.

Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt
Voor het bieden van goede zorg aan bewoners is ook aandacht nodig voor familie en naasten. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met het leven van de bewoner. In sommige gevallen verloopt het contact met familie en naasten moeizaam. Voor een goede en professionele omgang met bewoner, familie en naasten in lastige situaties is het belangrijk dat medewerkers hiervoor worden toegerust.

Strategisch Amsterdams platform personeelsplanning
De Amsterdamse arbeidsmarkt in de zorg kent schaarste en dit vormt een risico voor voldoende en geschikt personeel. Een oplossing is het inrichten van een Strategisch Amsterdams Platform Personeelsplanning, waarbij de Amsterdamse zorg- en onderwijsinstellingen ervoor kiezen om gezamenlijk voor de stad op te leiden. 

Technologische innovaties
Inzet van technologie draagt bij aan het verder versterken van de kwaliteit van zorg. Zo kan met behulp van de inzet van technologie iemand bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen of de bewegingsvrijheid worden vergroot. Ook kunnen nieuwe technologieën medewerkers ontlasten in het werk of kan het leiden tot arbeidsbesparing (wat met het oog op de personeelstekorten waardevol kan zijn).

Lees meer over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg