Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dat is het doel van de transitiemiddelen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, die vanuit het Zorgkantoor beschikbaar zijn gesteld. Hiermee kunnen regionale knelpunten opgepakt worden, aansluitend bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

De uitvoering van dit programma is in alle drie de SIGRA regio's opgepakt

Achtergrond

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 zijn nieuwe inzichten om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te versterken verwerkt.
Daarnaast is het programma ‘Kwaliteit Verpleeghuiszorg; Thuis in het verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’ (VWS, april 2018) een leidend manifest voor alle verpleeghuizen.
Hierin zijn drie (hoofd-)doelstellingen geformuleerd:

1. Meer tijd en aandacht voor de bewoner
2. Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners
3. Leren, verbeteren en innoveren.