Thema’s voor samenwerking:

De thema’s die we met elkaar bespreken zijn de effecten van IZA, GALA en andere akkoorden op Leren en Ontwikkelen, interprofessioneel-opleiden, digitaal leren en lastenverlichting examineren.

Meer informatie