Overdracht standaardiseren en persoonlijke gezondheidsomgeving ouderenzorg

Het InZicht-project in onze regio heeft twee doelen:

  1. De verpleegkundige overdracht tussen ziekenhuizen en zorginstellingen standaardiseren en digitaliseren. Daarmee willen we bereiken dat het verpleegkundigen tijd oplevert (niet meer overtypen van informatie) én dat zij een betere overdracht krijgen. 
    Dit is een eerste stap die uiteindelijk mogelijk maakt dat álle zorginstellingen in het hele land op dezelfde manier gegevens uitwisselen. Verpleegkundigen van verschillenden instellingen gaan dezelfde taal spreken: de zogenaamde ‘zorg informatie bouwstenen’ (zibs). Die gaan over allerlei verpleegkundige onderwerpen zoals wondzorg, allergie en het zorgplan. Als iedereen de informatie op dezelfde manier vastlegt, kunnen er geen misverstanden meer ontstaan. 
    We richten ons op de verpleegkundige overdracht van een ziekenhuis naar een ouderenzorginstelling, maar ook andersom en onderling. Daarvoor moeten de zibs in de elektronische dossiers ingebouwd worden, én er moet een infrastructuur komen om de gegevens uit te wisselen. De toepassing Point, die we nu al gebruiken om zorgvragen tussen zorginstellingen te coördineren, krijgt daarin een rol. 
     
  2. De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor de ouderenzorginstellingen. 
    De overheid streeft ernaar dat elke Nederlandse burger, via een zelf te kiezen app, dossierinformatie kan inzien bij alle instellingen waar hij of zij zorg krijgt. Daarvoor is het landelijke ‘Medmij’ stelsel ontwikkeld, die de gegevensuitvraag regelt. In ons project gaan we ervoor zorgen dat de dossiersystemen van ouderenzorginstellingen aangesloten worden op het Medmij-stelsel. Er lopen meer PGO projecten bij andere zorginstellingen in de regio. Hoe meer instellingen meedoen, hoe vollediger het inzicht dat we de doelgroepen kunnen bieden.

Sigra ondersteunt het samenwerkingsverband met projectleiding, technische coördinatie en ondersteuning. Het project loopt tot eind 2022.